O energetyce obywatelskiej będzie mowa podczas konferencji pt. „Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu”, którą 2 czerwca organizuje Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2022 r., w godz. 9.30 – 16.00, w Centrum Prasowym Newserii, ul. Chmielna 73 w Warszawie.

Do uczestniczenia w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu, rządu, samorządów, naukowcy i organizacje społeczne.

Chęć udziału w konferencji wyraził Pan Mark Brzeziński, Ambasador USA w Polsce oraz Pani Marzena Guz-Vetter, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Program konferencji obejmuje:

  • Dyskusję panelową o perspektywach rozwoju demokracji energetycznej w Polsce, z udziałem polityków zaangażowanych w ochronę klimatu i bezpieczeństwo energetycznego - Jadwiga Emilewicz (PiS), Beata Maciejewska (Lewica), Urszula Zielińska (Zieloni), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)
  • Sesję o doświadczeniach europejskich wspólnot energetycznych, z udziałem przedstawiciela organizacji REScoop (Josh Roberts, rzecznik organizacji) oraz członków wybranych wspólnot, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Portugalii;
  • Sesję o obecnych regulacjach i barierach prawnych dotyczących wspólnot energetycznych w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej - (Izabela Zygmunt (KE), Jacek Szymański (Słoneczny Serock), Jan Zygmuntowski (Coop Tech Hub), Rafał Serafin (KPODR, Projekt Renaldo), prof. Piotr Banaszuk (Politechnika Białostocka)

Rejestracja uczestnictwa w konferencji >> FORMULARZ

Planowana konferencja to już 4 wydarzenie poświęcone energetyce obywatelskiej, które jest organizowane w ramach kampanii Więcej niż Energia. Jest to ruch społeczny na rzecz demokracji energetycznej zainicjowany w 2015 r. i zrzeszający 150 partnerów instytucjonalnych, takich jak: samorządy regionalne i lokalne, uniwersytety, organizacje branżowe i NGOs.

Organizacja konferencji jest wspierana przez European Climate Foundation and the Open Society Foundation.

Relacje z poprzednich edycji można obejrzeć pod linkiem: http://wiecejnizenergia.pl/kongresy/.