Bez czystego powietrza można żyć, ale żyje się znacznie krócej. Łatwo je zanieczyścić, trudniej oczyścić. Temat bagatelizowany przez lata wreszcie jest traktowany poważnie przez samorządy.

„Czystsze powietrze – oddech dla miasta” to wspólne akcje kilku już miast oraz producentów energii cieplnej i elektrycznej. W ramach działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji mieszkańcy mają możliwość pozyskania dotacji na wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Spore efekty daje także inwestowanie w czyste oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów a także zrównoważony transport miejski bo czyste autobusy i mniej korków na ulicach to mniej spalin, odpowiadających w dużej mierze za tzw. niską emisję czyli popularny już smog.

Tychy wprowadziły kompleksowy program. To nie tylko ekologiczny transport publiczny z trolejbusami oraz autobusami na prąd lub na gaz. Ciekawe rozwiązania zastosowano przy budowie Wodnego Parku. W nim do produkcji energii elektrycznej i ciepła w Wodnym Parku Tychy wykorzystywany będzie biogaz powstający w tyskiej Oczyszczalni Ścieków. Energia będzie niemal za darmo! W Płońsku zmodernizowano system ciepłowniczy miasta do produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy. Z kolei w Bielsko-Białej wprowadzono kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Bierzecie przykład z Płońska - Rozmowa z burmistrzem Płońska Andrzejem Pietrasikiem.