„KPO to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych w historii Polski (…) trwające konsultacje publiczne nie powinny być traktowane przez rządzących jako nieprzyjemny biurokratyczny obowiązek.”

W raporcie „Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy” eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (CAKJ) przygotowali ewaluację projektu, ale także zaproponowali dodatkowe reformy, które mogą być dla politycznych decydentów cenną inspirację do korekty przedstawionego dokumentu.

Najbardziej problematyczne są reformy i przypisane im inwestycje, a to właśnie one rozstrzygają w dużej mierze o tym, jaką treścią wypełniana jest ogólna rama zdefiniowanych celów. O ile więc odpowiedź na pytanie „co?” jest zasadniczo słuszna, to odpowiedź na pytanie „jak?” jest dużo bardziej problematyczna.

Problemem w KPO, który powiela bolączki polskiej administracji, jest koncentracja na liczbowych działaniach, a nie ich efektach, co jest widoczne również w zdefiniowanych wskaźnikach, które odnoszą się do działań, a nie efektu wskazującego zmianę. Dobrym przykładem jest koncentracja na liczbie e-aplikacji powstałych w toku cyfryzacji administracji, a nie liczbie finalnych użytkowników. Brak staranności w tworzeniu wskaźników jest tym dotkliwszy, że w przeciwieństwie do środków z wieloletnich ram finansowych środki z KPO wymagają osiągania kamieni milowych pod rygorem wstrzymania dofinansowania.

Eksperci CAKJ, ewaluując KPO, nie ograniczyli się do wskazywania mankamentów poszczególnych komponentów. W rozdziale V wskazali także reformy, które mogłyby zostać sfinansowane ze środków Funduszu Odbudowy i które uzupełniają propozycje zawarte w konsultowanej wersji dokumentu.

23 kwietnia w serwisie internetowym Klubu Jagiellońskiego ukazał się artykuł pt. Czy rząd okrada samorządy? Wyjaśniamy kto skorzysta na Krajowym Planie Odbudowy na podstawie tego raportu (https://klubjagiellonski.pl/2021/04/23/czy-rzad-okrada-samorzady-wyjasniamy-kto-skorzysta-na-krajowym-planie-odbudowy-podcast/).

W najnowszym odcinku podcastu „Międzymiastowo” rozmawiają Jakub Kucharczuk oraz Karol Wałachowski, współgospodarze podcastu oraz współautorzy raportu „Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy”:

„Krajowy Plan Odbudowy ma dać szybki impuls rozwojowy całej gospodarce. Jest kompletnie odmienny od dotychczas funkcjonujących funduszy europejskich, w których to samorządy były głównymi beneficjentami. W przypadku KPO większość projektów będzie projektami centralnymi realizowanymi przez ministerstwa, a pieniądze przeznaczone dla samorządów będą zdecydowanie mniejsze” – wyjaśniał Jakub Kucharczuk.

„W projekcie jest sporo bardzo okrągłych słów tych dotyczących miast. Sporo jest o spójności terytorialnej i problemach rozwojowych, które mają miasta, ale w żaden sposób nie wskazano jakie to problemy i jakie działania mają być dla nich rozwiązaniem. A skoro twórcy KPO nie wiedzą, jakie konkretnie problemy trzeba rozwiązać, to trudno się dziwić, że nie potrafią zaproponować skutecznych narzędzi. W planie oczywiście przebija centralizm. Rząd po raz kolejny pokazuje, że nie ma zaufania do samorządów. Widać też dyskryminację największych miast” – analizował Karol Wałachowski.

Źródło: klubjagiellonski.pl i tuwartomieszkac.pl