Uchwała blokująca powstanie kopalni w Rybniku ważna! NSA odrzucił skargę kasacyjną wojewody śląskiego na uchwałę Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że uchwała radnych Rybnika blokująca powstanie kopalni na Paruszowcu jest ważna. Sąd oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego, uznając, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest nieprawidłowe. To oznacza, że ta sprawa jest już wyjaśniona do końca, uchwała radnych jest ważna. To dziś najważniejsze – komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Przypomnijmy, że Wojewoda Śląski wszczął postępowanie nadzorcze ze względu na zastrzeżenia do treści uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie MPZP obejmującego obszar w rejonie ul Golejowskiej z 23 kwietnia 2020 r., jako podjętej – zdaniem wojewody – „z istotnym naruszeniem prawa”. Chodziło o zapis mówiący o zakazie realizacji w tym miejscu przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Prezydent Miasta Rybnika przekazał Wojewodzie Śląskiemu obszerne wyjaśnienia miasta w tej sprawie, uzasadniając zgodność z prawem treści podjętej przez Radę Miasta Rybnika uchwały, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania.

Wojewoda Śląski jednak 29 maja 2020 r. stwierdził nieważność rybnickiej uchwały, a Miasto złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na to rozstrzygnięcie nadzorcze. WSA w styczniu 2021 r. uchylił rozstrzygnięcie wojewody, a ten w kwietniu br. zaskarżył wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 14 września br. NSA oddalił skargę Wojewody Śląskiego.

Wyrok NSA ma ogromne znaczenie dla Rybnika. Plany spółki Bapro, która chce uruchomić wydobycie węgla w dzielnicy Paruszowiec, poza niewyobrażalnym zakresem degradacji środowiska i infrastruktury na terenie dzielnic, które mają zostać objęte wpływami eksploatacji, mogą też pozbawić miasto szansy na miliony z Unii Europejskiej na transformację gospodarczą regionu. Samorządy, na terenie których mają być uruchamiane nowe zakłady wydobywcze, mogą bowiem zostać wykluczone z możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach Programu Sprawiedliwej Transformacji.

Warto dodać, że do podjęcia ww. uchwały Rady Miasta Rybnika doprowadziły wspólne działania mieszkańców i władz Rybnika, którzy zgodnie sprzeciwiali się budowie kopalni: