450 mln. zł na tworzenie nowych i dofinansowanie już istniejących miejsc opieki dla najmłodszych dzieci w 2019 r. – ZMP zachęca miasta do składania ofert do kolejnej edycji programu MRPiPS.

„Maluch+” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspierający tworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci i dofinansowujący działanie tych już istniejących. Miasta cenią sobie takie finansowe wsparcie i chętnie z niego korzystają. Żłobki to bowiem ogromna pomoc dla rodziców, szczególnie dla świeżo upieczonych mam, które chciałyby wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, ale uniemożliwia im to brak miejsc opieki nad maluszkami.

W 2015 r. w całym kraju były niespełna 3 tys. placówek, które zapewniały miejsca dla 84 tys. najmłodszych dzieci. Do końca 2018 r. liczba placówek ma wzrosnąć do 5,2 tys., a liczba miejsc dla maluchów – do blisko 143 tys. To o 2,2 tys. placówek i niemal 59 tys. miejsc więcej. Jednak w Polsce w prawie 63% gmin wciąż brakuje takich instytucji opieki.

W 2019 r. na „Maluch+”, tak jak w roku poprzednim, ma zostać przeznaczone 450 mln. zł. Od nowego roku czekają jednak zmiany. W edycji „Maluch+” 2019 samorządy, w których nie ma żadnych żłobków i klubów dla dzieci do lat 3, będą mogły liczyć na znacznie większe niż do tej pory dofinansowanie – 30 tys. zł (dzisiaj 20 tys. zł). Większe dofinansowanie dostaną także samorządy prowadzące już tego rodzaju instytucje – 22 tys. zł (dzisiaj 20 tys. zł) na utworzenie nowych miejsc.

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

W przyszłorocznej edycji programu „Maluch+” wprowadzono kolejność w przyznawaniu dofinansowania, gdy zapotrzebowanie będzie większe niż dostępne środki, w pierwszej kolejności przyznawane będą one na tworzenie nowych miejsc przez jednostki samorządu terytorialnego i funkcjonowanie miejsc gminnych utworzonych z dofinansowaniem z poprzednich edycji „Maluch+”.

Nabór ofert do edycji „Maluch +” 2019 rozpoczął się 28 listopada i potrwa 4 tygodnie. Później Wojewodowie w ciągu 4 tygodni będą mieli obowiązek ocenić oferty i przekazać je do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu kolejnych 5 tygodni MRPiPS ogłosi wyniki konkursu, tj. do 28 lutego 2019 r.