Prezydent Radomia powołał Radę Gospodarczą – zespół, który ma mu doradzać w sprawach kierunków rozwoju gospodarczego miasta. Przed Radomiem bowiem wielkie wyzwania infrastrukturalne.

Za nami pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Gospodarczej, organu doradczego prezydenta Radomia. – Powołałem ten zespół po to, abyśmy wspólnie dyskutowali o kierunkach rozwoju gospodarczego naszego miasta. Dlatego chcę skorzystać z wiedzy i doświadczenia lokalnych przedsiębiorców, by móc tworzyć w mieście jak najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i zwiększania zatrudnienia w radomskich firmach. Naszym głównym celem będzie tworzenie nowych, wysokopłatnych miejsc pracy – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Jak dodaje zastępca prezydenta, Katarzyna Kalinowska przed Radomiem stoi wyzwań gospodarczych. – Te wyzwania koncentrują się wokół wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które w Radomiu są realizowania, bądź są deklaracje, że wkrótce będą realizowane. Liczę, że Rada Gospodarcza będzie organem doradczym i wsparciem dla prezydenta. Chcemy w toku cyklicznych spotkań sukcesywnie wypracowywać rozwiązania różnych problemów – zaznacza Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia

W Radzie Gospodarczej będzie zasiadać 20 przedstawicieli radomskiego biznesu oraz szkolnictwa wyższego.