Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński został wyróżniony w europejskim konkursie Innovation in Politics (Innowacje w Polityce) za innowacyjne działania w dziedzinie ekologii.

W szczególności doceniono rozwiązania w zakresie retencjonowania wód w obszarze budownictwa drogowego.

Jury konkursu, 1058 obywateli i obywatelek Europy z 47 krajów, uznało podkowiański projekt za wybitny przykład innowacji w polityce. Spośród 398 zgłoszeń podkowiański program plasuje się wśród 10 najlepszych w kategorii Ekologia i wśród 90 najlepszych w Europie. Zwycięzców poznamy 2 listopada.

Organizatorem konkursu jest Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. Celem konkursu „Innowacje w polityce” jest popularyzacja najciekawszych i najbardziej efektywnych nowych przedsięwzięć, które rozwiązują konkretne problemy społeczności – miast, regionów, państw. Jego celem jest także stworzenie sieci kontaktów między politykami z różnych krajów, których wspólną cechą jest nowoczesne, wykraczające poza schematy podejście do polityki i chęć modernizacji systemu tradycyjnych partii i aktywności publicznej. W corocznym konkursie biorą udział projekty z całej Europy.

Przedstawiony w konkursie program został opisany w broszurze „Dobre praktyki w Podkowie Leśnej. Mała retencja”.