Prezes Związku Miast Polskich zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie uchwalonej 13 czerwca ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym oraz niektórych innych ustaw.

- W imieniu Zarządu Związku Miast Polskich zwracam się z prośbą o rozważenie odmowy złożenia podpisu pod uchwaloną w dniu 13 czerwca, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym oraz niektórych innych ustaw - pisze Zygmunt Frankiewicza, prezes Związku Miast Polskich w liście do Prezydenta RP.

Zwraca uwagę, że  zmiany w tej ustawie przewidują, bez wystarczającego uzasadnienia, wbrew tytułowi ustawy, rozszerzenia uwłaszczenia na tereny, na których znajdują się obiekty inne niż mieszkaniowe albo związane z funkcją mieszkaniową. Oznacza to, że wywłaszczenie Skarbu Państwa albo gmin nastąpi na inny cel niż przewidziany w zmienianej ustawie. W dodatku wprowadzana zmiana działa wstecz!

Prezes ZMP stwierdza, że przedstawiciele Związku niestety nie mogli przedstawić opinii ani propozycji sprawiedliwych rozwiązań alternatywnych, ponieważ:

  • w projekcie rządowym (druk 3364) nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. w ogóle nie była proponowana, a więc także nie była rozpatrywana przez komisję,
  • zmiana została zgłoszona w II czytaniu, co uniemożliwiło samorządom zaopiniowanie projektu w trybie art. 36 Regulaminu Sejmu, który został w ten sposób złamany, podobnie jak art. 44 Regulaminu.

- Można wręcz stwierdzić, że przebieg prac legislacyjnych w tej części naruszył art. 119 Konstytucji - stwierdza Zygmunt Frankiewicz.

Tekst listu prezesa ZMP do Andrzeja Dudy - w załączeniu.