Do 23 marca trwa nabór do pilotażu programu „Wzajemnie potrzebni”. Jego celem jest integracja osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, m.in. uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, repatriantów czy rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Celem pilotażu programu „Wzajemnie Potrzebni” jest integracja osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, m.in. uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, repatriantów czy rodziców samotnie wychowujących dzieci. Pomoc obejmie kompleksowe wsparcie w znalezieniu mieszkania, pracy czy miejsca w szkołach dla dzieci. Co ważne, program ma zachęcić te osoby do przeniesienia się z największych polskich miast do mniejszych miejscowości – gdzie są mieszkania (po przystosowaniu), praca i miejsca w szkołach dla dzieci. Dlatego w pilotażu mogą wziąć udział miasta liczące do 120 tysięcy mieszkańców, gminy oraz ich związki. 

Nabór trwa od 23 lutego i kończy się 23 marca, a projekty będą realizowane do 10 grudnia br.

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy.

  Jeden oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty, pod warunkiem, że każda z nich będzie dotyczyła innej lokalizacji.

  Wysokość dotacji:

   Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł., w tym szacowana kwota 7 000 000,00 zł na adaptację pomieszczeń oraz 3 000 000,00 zł na remonty.

   W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł.

   Więcej informacji na temat zasad udziału w naborze TUTAJ.