Petycja izb gospodarczych, organizacji przedsiębiorców i organizacji samorządowych
Petycja dotyczy skargi kilku organizacji ekologicznych na działania NFOŚ dotyczące finansowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. 9 sygnatariuszy, w tym ZMP, nie zgadza się, że te działania Funduszu są niezgodne z prawem.
waste-incineration-plant-1142314_1920.jpg
fot. pixabay

Petycja (w załączeniu) została podpisana przez 9 sygnatariuszy: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, Polską Izbę Gospodarki Odpadami, Radę Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów i Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy.

Sygnatariusze nie zgadzają się z opinią Towarzystwa na rzecz Ziemi, Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, Nasze Pawłowice i Ramiszów, NIE dla Spalarni w Inowrocławiu:

Narodowy Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mając na na celu rozwój branży gospodarki odpadami oraz umożliwienie Polsce wywiązanie się z wymagań przepisów nałożonych przez Dyrektywy Europejskie w gospodarce odpadami, wprowadził programy dofinansowań na wykorzystanie niepodlegających recyklingowi odpadów kalorycznych wytworzonych z odpadów komunalnych na cele energetyczne, z uwagi na niewystarczającą do potrzeb krajowych ilość instalacji spalarniowych (gdyż nie wszystkie odpady komunalne nadają się do recyklingu lub ponownego przetworzenia) oraz mając na uwadze potrzebę wsparcia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło (w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, w tym obniżenia kosztów energii dla mieszkańców). 

O wprowadzenie takiego programu od lat postulowały organizacje branżowe i samorządowe, mając na uwadze rozwój gospodarki odpadami, ochronę środowiska, wyrównanie szans rozwojowych Polski w prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami, wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów przy równoczesnym zmniejszeniu wydobycia paliw kopalnianych, a także dla rozwoju społeczności lokalnych i zmniejszenia opłat za gospodarowanie odpadami ponoszonych przez mieszkańców.

Z pełnym przekonaniem twierdzimy zatem, że powyższe działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie finansowania budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) jest wyrazem najwyższej dbałości o rozwój gospodarczy Polski i ochronę środowiska.

Więcej w załączonej PETYCJI wraz z Uzasadnieniem

Polecamy też - wywiad Wiceprezesa NFOŚiGW: to nie spalarnie, a ich brak są patologią, opublikowany przez Serwis Samorządowy PAP. - Budowa elektrociepłowni, które wykorzystają dostępne paliwa alternatywne wytwarzane z odpadów komunalnych domknie system odpadowy i pozwoli obniżyć opłaty za śmieci. - powiedział wiceprezes NFOŚiGW, Dominik Bąk. Więcej - TUTAJ.

Załączniki:
PETYCJA


POZOSTAŁE ARTYKUŁY