Miasto Opole zostało przyjęte do prestiżowej światowej sieci „Miast Przyjaznych Starzeniu” Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) utworzyła w 2010 roku międzynarodową Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu (The WHO Global Age-friendly Cities and Communities Network). Sieć obecnie zrzesza 541 miast z 37 państw za całego świata. 

Światowa Sieć „Miast Przyjaznych Starzeniu” skupia miasta różnej wielkości, znajdujące się w różnych częściach świata. Miasta łączy podobne podejście do polityki senioralnej – realizują szeroko rozumiane działania, mające na celu podniesienie jakości życia Seniorów. Miasto Opole chce wnieść do sieci przede wszystkim  doświadczenie w pracy na rzecz miasta przyjaznego starzeniu. To co nas wyróżnia to działalność na dużą skalę m.in. zostało oddanych do użytku ponad 100 mieszkań dedykowanych seniorom. Miasto prowadzi także szereg działań miękkich. 

Wśród dobrych praktyk, które zostały docenione przez światowych ekspertów WHO znalazły się:

 • wprowadzenie Karty ,,Opolski Senior”;
 • utworzenie Centrum Informacyjno–Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”;
 • utworzenie Strony Internetowej dedykowanej seniorom: www.seniorwopolu.pl
  powstan...
  programu dedykowanego osobom starszym (Program Polityki Senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom”);
 • utworzenie Rady Seniorów Miasta Opola;
 • działania kulturalne dedykowane seniorom m.in. Opolskie Dni Seniora; Andrzejkowy Bal Seniora, Bal na Dzień Babci i Dziadka, Wybory Miss i Mistera 60+”
 • działalność Klubów Seniora;
 • działalność Domów Dziennego Pobytu;
 • działalność Uniwersytetów III Wieku;
 • uruchomienie ,,Telefonu Życzliwości 60+”;
 • wprowadzenie ,,Koperty Życia”;
 • powstanie gazety dedykowanej seniorom ,,Senior w Opolu”;
 • projekt ,,Kuchnia na kółkach”;
 • powstanie Poradni Geriatrycznej;
 • usługa specjalistycznego transport dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się;
 • realizacja miejskich programów zdrowotnych skierowanych do osób starszych tj.: program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne, program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie czy program „Zdrowy Kręgosłup“.