Dzięki podpisaniu z gdyńską firmą Nuadu Sp. z o.o. umowy na kontent dydaktyczny do platformy edukacyjnej, oleśnickie szkoły weszły w ostatni etap realizacji projektu e-Oświata II.

To rewolucyjne i jedyne w kraju rozwiązanie pozwala nauczycielowi odnotowywać prace prowadzone na platformie bezpośrednio w elektronicznym dzienniku. Funkcjonalność ta zapewne ucieszy wielu rodziców, którzy jeszcze dokładniej będą mogli śledzić postępy swoich dzieci w nauce.

Proces informatyzacji oleśnickich szkół utrzymuje wysokie tempo. W 2017 roku Miasto Oleśnica uzyskało ze środków unijnych 2.322.209,35 zł. Z własnych środków dołożyło kwotę 830.395,95 zł. Dzięki temu oleśnicka oświata została doposażona w sprzęt dydaktyczny w niespotykanej dotychczas ilości. Zakupiono również pracownię matematyczno – przyrodniczą dla Szkoły Podstawowej Nr 3. Dzięki wiedzy i kompetencji nauczycieli oleśnickich szkół sprzęt jest już wykorzystywany w procesie nauczania.
Niemal wszystkie (z wyjątkiem SP 8) szkoły zostały połączone siecią światłowodową. Już w I etapie projektu e- Oświata, szkoły zostały wyposażone w wewnętrzną sieć WI-FI, w II etapie dostosowano tę sieć do tzw. „szybkiego Internetu” (powyżej 100 Mb/s).

W 2018 r. rozstrzygnięto przetargi na rozbudowę serwerowni, która jest sercem systemu. Obecnie montowane są nowe urządzenia – serwery typu blade, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, okablowanie itp. Dzięki tym inwestycjom powstaje lokalna oświatowa chmura.

Istotnym elementem e-Oświaty II jest kontent dydaktyczny, zwierający co najmniej 50.000 ćwiczeń, gier, testów, obrazów i filmów (w rozdzielczości HD) ze wszystkich przedmiotów.
Z innych udogodnień tego projektu możemy wymienić między innymi możliwość powtórzenia całej lekcji zapisanej na platformie, możliwość konsultacji z nauczycielem czy dostęp z dowolnego miejsca do podręczników bez konieczności ich noszenia!