Po raz drugi przedstawiciele miast i eksperci rozmawiali o Krajowej Polityce Miejskiej podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Podsumowano dotychczasowe prace nad rekomendacjami dla KPM 2030.

Było to dwudzieste już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem Związek Miast Polskich zaprosił do rozmowy o aktualnie toczących się pracach nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej.

Seminarium pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 – samorząd lokalny w jej tworzeniu i wdrażaniu II” odbyło się 24 czerwca br.

Podczas spotkania Wiktoria Saganowska, naczelnik w Departamencie Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przypomniała główny cel prowadzonych obecnie prac. A ma nim być zrównoważona transformacja polskich miast w kierunku silnych i odpornych, zapewniających wysoką jakość życia mieszkańców. Zapowiedziała, że jesienią ministerstwo chce uruchomić proces konsultacji wypracowanych rozwiązań w ramach Krajowego Forum Miejskiego. Plan zakłada, że w pierwszym kwartale 2022 roku nowa Krajowa Polityka Miejska zostanie przyjęta.

Przez ostatnie miesiące ponad 180 ekspertów, reprezentujących różne środowiska, przygotowywało w kontekście kluczowych wyzwań propozycje rozwiązań do nowej Krajowej Polityki Miejskiej. Tą międzyśrodowiskową dyskusję zorganizowało Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Przeprowadzono ok. stu spotkań. Ich celem było zidentyfikowaniem wyzwań i problemów odpowiedzialnej urbanizacji i zrównoważonego rozwoju polskich miast, a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Ta gigantyczna praca zakończyła się wypracowaniem 42 wyzwań i 121 rekomendacji.

Wyzwania i rozwiązania zostały opracowane i zgrupowane wokół 6 tematów:

 1. Kształtowanie przestrzeni
 2. Rozwój gospodarczy i rynek pracy
 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
 4. Transport i mobilność miejska
 5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne
 6. Zarządzanie i finanse publiczne

Można się z nimi zapoznać także według celów KPM 2030:

 1. Miasto dostępne
 2. Miasto kompaktowe
 3. Miasto zielone
 4. Miasto inteligentne
 5. Miasto produktywne

Jeszcze do końca czerwca Instytut Rozwoju Miast i Regionów zaprasza do komentowania tych zagadnień oraz wysłania uwag na opm@irmir.pl.

Związek Miast Polskich uczestniczy - poprzez swych przedstawicieli oraz organizowanie spotkań takich jak seminaria FRL – w pracach nad aktualizacją KPM. Również Związek zbiera opinie, refleksje i postulaty z miast. W trakcie seminarium poświęconego nowej polityce miejskiej przedstawione zostały postulaty i komentarze Związku Miast Polskich do pięciu celów, jakie zostały wyodrębnione w „Założeniach aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej”: Miasto sprawiedliwe, Miasto produktywne, Miasto zielone, Miasto inteligentne oraz Miasto kompaktowe.
Przedstawione zostały także szersze, horyzontalne uwarunkowania prawne i finansowe, jakie warunkują efektywne wdrażanie KPM.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo całego seminarium (poniżej) oraz do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (w załącznikach).


Przypomnijmy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.
Zapraszamy do zapoznania się z ogólną koncepcją FRL, nagraniami oraz innymi materiałami z poprzednich spotkań na nowym serwisie internetowym FRL - http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/.

(epe)