6 lutego podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawiciel ZMP zwrócił się do MEN o rzetelne dane na temat środków przeznaczanych na podwyżki z budżetu państwa.

6 lutego br. w Sejmie podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawiciel MEN zaprezentował informację na wynagrodzeń nauczycieli, a precyzyjniej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w tym i następnym roku. Z informacji tej wynika, że od 1 kwietnia br. płace nauczycieli wzrosną o 5,3% w tym roku, że w ciągu 3 lat o 15%, jak wcześniej zapowiadano.

Przedstawiciel ZMP zabrał głos i zapytał o to, czy przy liczeniu kwoty niezbędnej na te podwyżki uwzględniono to, że w roku szkolnym 2017/2018 pojawiło się 17,6 tys. etatów nauczycielskich i blisko 11 tysięcy nowych nauczycieli (4,6 tys. oddziałów więcej). Wątpliwości dotyczą też kwestii, czy uwzględniono w tych podwyżkach również kwotę wynikającą z podwyższenia bazy średniej płacy nauczycielskiej w poszczególnych kategoriach (dodatek wyrównawczy).

ZMP oczekuje, żeby MEN przedstawiło rzetelne wyliczenia tych podwyżek nauczycielskich i zaprezentowało je na Zespole Do Spraw Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. Nie można bowiem zaopiniować pozytywnie tych zmian, gdy nie ma dokładnych danych na temat wysokości kwot przeznaczanych na te podwyżki z budżetu państwa oraz zasad kalkulacji tych środków. Dla samorządów terytorialnych kluczowe jest, aby zagwarantowane środki były adekwatne do faktycznych wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli z budżetów gmin, powiatów i województw samorządowych. Zaproponowano ponadto, aby informację tę przedstawić także związkom zawodowym.

(jp)