W tej chwili resort zdrowia nie prowadzi prac nad centralizacją szpitali samorządowych, zapewniała wiceminister zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko podczas zespołu KWRIST

Jak już informowaliśmy, Związek Miast Polskich natychmiast zareagował na informacje medialne dotyczące planów centralizacji szpitali prowadzonych dziś przez samorządy powiatowe, w tym miasta na prawach powiatu. Marek Wójcik, pełnomocnik ds. legislacji zgłosił wniosek o przekazanie przez ministra zdrowia informacji na ten temat podczas Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 16 września br.

Samorządowcy uważają, że o tak ważnej, wręcz kluczowej dla miast i powiatów sprawie należy rozmawiać na jak najwcześniejszym etapie prac, nawet jeśli informacje o potencjalnych zmianach pochodzą z doniesień medialnych. Marek Wójcik z ZMP przypomniał, że niektóre samorządy prowadzą szpitale od 25 lat i zainwestowały w nie ogromne środki własne.

- W skali Polski od 1999 roku wydaliśmy na modernizację szpitali 27 mld zł. W zderzeniu z faktem, że kształtując dochody jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia rząd nie przewidział na to ani złotówki, to suma ta musi budzić szacunek – przekonywał. 

Pytał też o cel takiej ewentualnej centralizacji szpitali. Jaka byłaby wartość dodana dla pacjentów? Bo dla dyrektorów szpitali byłaby to zmiana na gorsze, jako że oddaliłby się od nich podmiot, z którym mogą rozmawiać o problemach szpitali. Z kolei samorządowcy mogą się przestać interesować modernizacją szpitali na zasadzie "nie mój szpital, nie mój problem" i... przestać je finansować.

Stanowcze NIE resortu zdrowia


Jak zapewniała samorządowców wiceminister zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko w tej chwili nie ma żadnego komunikatu ze strony rządowej dotyczącego planów centralizacji szpitali. Również w Ministerstwie Zdrowia nie toczą się żadne prace związane z tym zagadnieniem. Trwają prace nad sposobami poprawy sytuacji w podmiotach leczniczych i dostępności do świadczeń medycznych, ale ten aspekt reformy ochrony zdrowia związany z centralizacją na dziś nie jest przedmiotem analiz.

- My jako ministerstwo zdrowia nie będziemy komentować doniesień prasowych, z szacunkiem do dziennikarzy, którzy o tym pisali – zakończyła wiceminister. I podziękowała za prezentację Marka Wójcika (zamieszczamy poniżej) dotyczącą celu i ewentualnych skutków centralizacji szpitali, która "dała jej do myślenia".