Najlepsi w „otwartym rządzeniu”
Tychy, Lublin i Wrocław to „Samorządowi Liderzy Zarządzania 2022”. Podczas uroczystej gali 23 lutego w Tarnowie laureaci i wyróżnieni otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody.
thumbnail_1280x720_copy.jpg

Wśród wyróżnionych są: Niepołomice, Starachowice, Zduńską Wolę, Ostrów Wielkopolski, Gliwice, Siemianowice Śląskie, Częstochowę, Kielce, Poznań, Łódź oraz Gdańsk (wyróżnienie specjalne). „Samorządowy Lider Zarządzania 2022” konkurs dla miast odbywał się po hasłem „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”. Na konkurs wpłynęło 39 wniosków z 31 miast: 18 wniosków z miast i gmin miejsko-wiejskich, 8 - z miast na prawach powiatu oraz 13 - z miast będących siedzibami władz województw.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych MFiPR, Kami Wieder, naczelnik Wydziału Wydział Wsparcia JST Departament Programów Pomocowych MFiPR, Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura ZMP ds. badań i rozwoju, kierownik projektu „Rozwój Lokalny”, Aleksandra Jadach–Sepioło, zastępca dyrektora IRMiR oraz Wojciech Jarczewski, dyrektor IRMiR. Podczas jej posiedzenia 19 stycznia 2023 roku omówili przygotowane przez ekspertów rekomendacje dotyczących propozycji wyłonienia laureatów oraz wyróżnień dla jednostek samorządów terytorialnych, które nadesłały wnioski.

Na podstawie ocen ekspertów Komisji Konkursowej wyłoniono finalistów konkursu - 30 przedsięwzięć (przesłanych z 24 miast), które uzyskały powyżej 60 punktów: 11 wniosków z miast i gmin miejsko-wiejskich, 8 z miast na prawach powiatu oraz 11 z miast będącymi siedzibami władz województw. Zgodnie z Regulaminem Konkursu finaliści otrzymali dyplom potwierdzający udział w finale Konkursu. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 3 miastom tytuł laureata konkursu, 10 miastom wyróżnienia oraz jedno wyróżnienie specjalne. Nagrodą dla laureatów oraz specjalnego wyróżnienia jest wyjazd studyjny do Norwegii dla 2 przedstawicieli, a dla wyróżnionych – wyjazd dla jednej osoby z miasta.

Galę prowadzili: Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura ZMP oraz Przemysław Cichocki, doradca ZMP w Programie „Rozwój Lokalny”.

LAUREACI i WYRÓŻNIENI „Samorządowy Lider Zarządzania 2022”

Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie

Kategoria: Miasta i gminy miejsko-wiejskie

4 wyróżnienia:

Niepołomice za przedsięwzięcie „Innowacyjna forma partnerskiego współdecydowania mieszkańców na przykładzie partycypacyjnego warsztatu terenowego – Błonia Niepołomickie”

Starachowice za dwa przedsięwzięcia „Program Inicjatyw Lokalnych” oraz „Polityka Otwartości Gminy Starachowice – ze szczególnym uwzględnieniem rejestru wydatków publicznych”

Zduńska Wola za dwa przedsięwzięcia „Kalkulator kosztów wymiany pieców węglowych STOP SMOG” oraz «„60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” – budowa skweru»

Ostrów Wielkopolski za przedsięwzięcie „Rewitalizacyjny Budżet Obywatelski w Ostrowie Wielkopolskim jako innowacyjne narzędzie łączące partycypację społeczną z obszarem rewitalizacji”

Kategoria: Miasta na prawach powiatu

LAUREAT

Tychy za przedsięwzięcie „Urzędowo, ale zrozumiale! - projekt Prostego Słowa w Urzędzie Miasta Tychy”

3 wyróżnienia:

Gliwice za przedsięwzięcie „Gliwicka Platforma Partycypacyjna – decydujMY razem”

Siemianowice Śląskie za przedsięwzięcie „Utworzenie Banku Danych o Mieście jako narzędzia wspierającego procesy rozwojowe i zarządcze w mieście”

Częstochowa za przedsięwzięcie «Program „Teraz Lepsza Praca”»

Kategoria: Miasta będące siedzibami władz wojewódzkich

LAUREAT

Lublin za przedsięwzięcie „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”

LAUREAT

Wrocław za przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne z dziećmi i młodzieżą – projekt edukacji partycypacyjnej i obywatelskiej”

4 wyróżnienia:

Gdańsk - wyróżnienie specjalne

za dwa przedsięwzięcia „Warsztaty Projektowe (GWP)” oraz „Gdańskie Centrum Kontaktu – jeden punkt kontaktu dla Mieszkańców”

Kielce za przedsięwzięcie „Idea Kielce - Miasto dla ludzi”

Poznań za przedsięwzięcie „Poznański Panel Obywatelski”

Łódź za przedsięwzięcie „Fabryka Aktywności Miejskiej”

W gronie finalistów znalazły się także następujące miasta: Rawicz, Wasilków, Władysławowo, Kraków (za 2 przedsięwzięcia), Katowice, Bydgoszcz, Zabrze, Konin, Jelenia Góra, Hrubieszów, Bełżyce.

Konkursy to jedna z wielu inicjatyw ZMP, które mają na celu stworzenie wartościowej platformy wymiany i promocji innowacyjnych doświadczeń i praktyk, ułatwiających rozwiązywanie złożonych problemów miast i lepsze zaspokajanie potrzeb ich mieszkańców.

Konkursy organizowane przez Związek Miast Polskich mają ponad trzydziestoletnią tradycję, sięgającą samych początków reaktywowanego Związku, czyli 1992 roku. Wtedy to właśnie po raz pierwszy ogłosiliśmy konkurs „Innowacje w miastach” jako przedsięwzięcie towarzyszące Wystawie Gospodarczej Miast i Zjazdowi Gospodarczemu ZMP.

W dotychczasowych 18. edycjach konkursów dla samorządów, organizowanych i współorganizowanych przez ZMP, na innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach - w tym w 14. edycjach „Samorządowego Lidera Zarządzania” - w sumie wyróżniliśmy 369 finalistów, w tym 146 laureatów. Doświadczenia zdobyte w latach ubiegłych pokazują, jak wielu przedstawicieli samorządów potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy społeczności lokalnych, z pasją działać dla ich dobra, jak inspirujące mogą być lokalne inicjatywy samorządów i instytucji z nimi współpracujących, jak wysoka i godna naśladowania jest jakość innowacyjnych przedsięwzięć. Samorządy polskie każdego dnia udowadniają, jak dużą rolę odgrywają w poprawianiu codziennego życia swoich mieszkańców. Wciąż trudne warunki prawne i finansowe działania samorządów mobilizują często lokalnych polityków i osoby zarządzające do szukania oraz wprowadzania coraz bardziej skutecznych rozwiązań.

Jak istotna dla nas wszystkich jest idea „otwartego rządzenia” nie trzeba przekonywać. Odważnie wdrażana pozwala budować odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie, zwiększać wiedzę i poczucie sprawczości obywateli, niwelować rozłam „my” i „oni”, czyli rządzący. Jak udowodnili laureaci i wyróżnieni w tej edycji, a także finaliści, wiele miast już dziś skutecznie włącza obywateli w proces zarządzania lokalnego. Dzięki rekomendacjom przygotowanym przez OECD (Raport OECD - Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce), które zostały wypracowane w ramach projektu predefiniowanego realizowanego ze środków z Norwegii i Islandii, samorządy mają dodatkową pomoc przy wprowadzaniu w życie tej idei.

14. edycja konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2022 - Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie” odbywa się w ramach Programu Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz OECD. Operatorem Programu jest natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY