Nagrody dla nauczycieli w pełnej kwocie 1125 zł
Resort edukacji opublikował informację w sprawie jednorazowych nagród dla nauczycieli - miasta nie muszą dokładać pieniędzy (a wielu się tego obawiało), gdyż MEiN uwzględnił pochodne od wynagrodzeń finansowanych przez pracodawcę w wysokości 19,6%
Oświata FINANSE
euro-banknotes-4122079_960_720.jpg

Nauczyciele wkrótce otrzymają nagrodę z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Została ona przyznana nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, przyjętą 7 lipca br. Nagroda ma być wypłacona przez pracodawców do 14 października br.

Wielu samorządowców obawiało się, że do obiecana nauczycielom nagroda w wysokości 1125 zł zrodzi koszty po stronie JST, gdyż trzeba będzie do niej doliczyć pochodne od wynagrodzeń lub że będzie niższa o te pochodne.

Informację o tym, że nagroda uwzględnia pełne koszty przekazał podczas Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST 14 września br. wiceminister finansów, Sebastian Skuza.

Tego samego dnia Ministerstwo Edukacji i Nauki zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat w tej sprawie. Informuje w nim, że ”wysokość środków na realizację tego zadania obliczona była na podstawie wysokości nagrody, tj. 1125 zł, z dodatkowym uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 19,64%, tj. 220,95 zł. W sumie do jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane środki na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody w wysokości 1345,95 zł."

Nowelizacja z 7 lipca br. zwiększyła o 935 mln zł rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli. 

Co ważne, nagroda przysługuje zarówno nauczycielom szkół, jak i przedszkoli i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także placówki niepubliczne.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY