Racibórz jest piątym już miastem w Polsce po Warszawie, Krakowie, Bytomiu i Gliwicach - które pracuje z Mobilną Szkołą. Jest to specjalnie zaprojektowane do pracy na ulicy narzędzie edukacyjne.

Skonstruowane jest z tablic szkolnych, skomponowanych w formie wielkiego pudła umieszczonego na kółkach, co umożliwia dość swobodne i sprawne przemieszczanie się. Dlatego Szkoła dotrzeć może do wszelkich zakamarków miasta: na podwórka kamienic, skwerków, parków, boisk, czyli wszędzie tam, gdzie zbierają się dzieci. Jej tablice rozsuwają się teleskopowo na długość kilku metrów. Można po nich mazać kredą jak po zwykłych szkolnych tablicach. Można ponadto przytwierdzać do nich ponad 300 wymiennych, kolorowych paneli edukacyjnych, na których znajdują się gry i zabawy z zakresu: higieny, podstawowej wiedzy szkolnej, praw dziecka, profilaktyki uzależnień, zdrowego żywienia etc. Zadania opracowane są w specjalny sposób, aby dzieci mogły (nawet nieświadomie, poprzez zabawę) zdobywać podstawowe informacje, których im często brakuje i ćwiczyć swoje umiejętności oraz wzmacniać swoją samoocenę.

Organizacja Mobile School - Streetwize obejmuje streetworkerów programem couchingowym oraz treningowym, na który składają się specjalnie przygotowane materiały edukacyjne, treningi prowadzone przez ekspertów z Belgii oraz indywidualne wsparcie i diagnostyka działań.

Szkoła Mobilna to nie tylko samo narzędzie, ale filozofia. Głównym zadaniem streetworkerów jest zauważenie i rozwijanie mocnych stron każdego napotkanego dziecka, wzmacnianie jego poczucia własnej wartości oraz wspieranie indywidualnego rozwoju.

- Starania o pozyskanie mobilnej szkoły rozpoczęliśmy 4 lata temu. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku organizacja przekazująca to narzędzie MOBILESCHOOL.ORG wysłała przedstawiciela do Stowarzyszenia Pomocna Dłoń. Sytuacja ta miała miejsce 2 lata temu. Przedstawicielka Grantodawcy prowadziła szkolenie, dokonała przeglądu zasobów Stowarzyszenia oraz oceny czy podołamy w pracy z tym narzędziem. Po pozytywnej weryfikacji ze strony MOBILESCHOOL.ORG nastąpiło przekazanie Mobilnej Szkoły połączone z kilkunastodniowymi warsztatami dla kadry Stowarzyszenia w zakresie pracy z mobilną szkołą. Pracę w terenie na dobre rozpoczniemy wiosną. Ale już teraz po kilku warsztatowych dniach mogę powiedzieć, że nasza mobilna szkoła na podwórkach robi furorę. Taka reakcja i zainteresowanie naszych podopiecznych to dla nas prawdziwy powód do radości - relacjonuje Adam Reszka ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń" z Raciborza.

Z twórcami pomysłu w Belgii można kontaktować się przez stronę: https://www.mobileschool.org/e...