20 listopada br. o godzinie 11.00 miało się odbyć spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki. Na jego zaproszenie do siedziby resortu przyjechali osobiście samorządowcy.

Pan minister Czarnek z ważnych przyczyn prywatnych nie mógł spotkać się osobiście z przedstawicielami samorządów z całej Polski, którzy stawili się w Warszawie. Samorządowcy czekają na zaproponowanie im kolejnego terminu spotkania w innym dogodnym dla pana ministra terminie, w którym wezmą udział wszyscy na jednakowych warunkach, najlepiej w trybie online łącząc się zdalnie ze swoich miejscowości.

W spotkaniu mieli wziąć udział:

Iwona Waszkiewicz – zastępca prezydenta Bydgoszczy, przewodnicząca Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Edukacji
Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa, sekretarz Związku Miast Polskich
Krzysztof Iwaniuk - wójt gminy Terespol, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP
Grzegorz Cichy – burmistrz gminy i miasta Proszowice, prezes Unii Miasteczek Polskich
Dariusz Latarowski - burmistrz miasta Grajewo, członek Zarządu Unii Miasteczek Polskich
Marek Wójcik - Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych
Grzegorz Kubalski - zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
Jakub Mielczarek - dyrektor Biura Związku Województw RP