W związku z pracami nad wnioskiem o dofinansowanie z Programu „Rozwój lokalny” trwają szerokie konsultacje społeczne. Ratusz chce wiedzieć, co sądzą mieszkańcy i jakie mają pomysły na rozwój Złotowa.

W trakcie prac powstała wizja miasta, która brzmi „Złotów. Wielkopolskie Zdroje – neutralne dla klimatu centrum zdrowia i rehabilitacji. Miasto czystych jezior i zieleni, atrakcyjne do życia, nauki i pracy. Serce historycznej Krajny.”

12 lipca bieżącego roku pomysł został poddany osądowi mieszkańców. Postawiono im bardzo ważne pytanie: Czy uważasz, że wybrany kierunek rozwoju miasta jest słuszny?
96% biorących udział w ankiecie mieszkańców oceniło wizję miasta pozytywnie, co tylko utwierdziło władze miasta w przekonaniu, że obrany kierunek jest słuszny. W kolejnym kroku wspólnie z mieszkańcami wybrane zostaną konkretne przedsięwzięcia do realizacji w ramach projektu. 

Obecnie zbierane są pomysły na działania w obszarach:

  • ekologii, odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, gospodarki odpadami, świadomości ekologicznej,
  • inteligentnego miasta, dostępności oferty mieszkaniowej, działalności organizacji pozarządowych, edukacji,
  • spędzania wolnego czasu, aktywności, turystyki, zdrowia, rehabilitacji.

Zebrane propozycje zaprezentowane zostaną niebawem na stronie www.zlotow.pl

Więcej informacji na temat konsultacji:

https://zlotow.pl/Czekamy_na_Twoj_Pomysl_.html
https://zlotow.pl/Konsultacje_spoleczne_Czy_uwazasz__ze_wybrany_kierunek_rozwoju_miasta_jest_sluszny.html