„Mieszkalnictwo istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego” - relacja z seminarium
Mieszkalnictwo w małych i średnich miastach jest istotnym czynnikiem ich rozwoju - wynika z wystąpień ekspertów i samorządowców podczas kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
grafa-FRL-sem4.jpg

4 czerwca Związek Miast Polskich zorganizował kolejne, czwarte już seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem był wpływ mieszkalnictwa na rozwój małych i średnich miast.

Pierwszego dnia seminarium Robert Nowicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju zaprezentował pakiet zmian dla budownictwa społecznego i komunalnego. Zaprezentowano ideę i dokonania kooperatyw mieszkaniowych jako trzeciej drogi - oddolnego budownictwa mieszkaniowego. Pokazano dotychczasowe doświadczenia w ich realizacji, korzyści, a także propozycje legislacyjne. Omówione zostały także wnioski z ankiety IRMiR dot. sytuacji w mieszkalnictwie w wyniku pandemii COVID-19. Także w nawiązaniu do pandemii zorganizowano debatę oksfordzką. Jej uczestnicy odnosili się do tezy, że po epidemii wzrośnie znaczenie mieszkalnictwa dla rozwoju małych i średnich miast.

O swoich doświadczeniach opowiadali też przedstawiciele miast: Kamiennej Góry, Rybnika, Kępic i Kępna.

Drugiego dnia, 5 czerwca, osoby zarejestrowane będą zastanawiać się nad tym, czy warto i jak prowadzić ciągniony rachunek w gospodarce mieszkaniowej, a także jak przekonać społeczność lokalną do komunalnego budownictwa mieszkaniowego. Rozmawiać też będą o lokalnej polityce czynszowej.

W załączeniu prezentacje ze spotkania. Zapis wideo seminarium: 
 

Dziękujemy miastom za transmitowanie dzisiejszego seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!

Przypomnijmy, że Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań/przedsięwzięć służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Działania te prowadzone są w ramach realizowanego przez Związek Miast Polskich projektu predefiniowanego, będącego częścią Programu „Rozwój lokalny”.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego wspierane są statutowymi działaniami ZMP skierowanymi na budowanie kultury zarządzania rozwojem lokalnym.

Załączniki:
Program seminarium
Ryszard Grobelny
Aleksander Jankowski
Robert K. Nowicki - Ministerstwo Rozwoju
Kooperatywy mieszkaniowe
Mieszkalnictwo a Covid - raport z badania IRMiR
Marzenia i osiągnięcia - przykłady
TBS Kamienna Góra
Zagospodarowanie pustostanów - Rybnik
Zmiany w centrum miasta - Kępice
Mieszkania z dojściem do własności - Kępno


POZOSTAŁE ARTYKUŁY