Jeszcze do 11 czerwca br. można zgłaszać swój udział do edycji konkursu Miasto z klimatem, w której MKiŚ zaplanowało m.in. przeprowadzenie analizy działań podejmowanych przez miasta.

Projekt Miasto z Klimatem zainicjowany został w marcu 2020 roku z przeświadczeniem, że jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz że miasta otrzymają wsparcie w pro-klimatycznej transformacji.

Miasto z Klimatem 2.0 – mechanizm wsparcia dla miast

W ramach tegorocznej edycji Miasta z Klimatem Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaplanowało m.in. przeprowadzenie analizy działań podejmowanych przez miasta, której celem będzie zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki ekologicznej i klimatycznej.

Udział w analizie mogą wziąć miasta. Zgłoszenie do udziału w analizie jest dobrowolne.

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przesłanie formularza do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na adres miasta@klimat.gov.pl
w terminie do 11 czerwca 2021 r.

Analiza przeprowadzona zostanie w pięciu kategoriach:

  • jakość powietrza,
  • zieleń miejska,
  • transport zeroemisyjny,
  • transformacja energetyczna,
  • retencja miejska.

Analiza będzie polegała na zebraniu i porównaniu ogólnodostępnych danych, a także na podstawie danych pozyskanych bezpośrednio od miast biorących udział w inicjatywie.

Miasta wyróżnione w ww. analizie otrzymają tytuł Miasta z Klimatem w jednej lub kilku kategoriach. Wyróżnieniem będą mogły się pochwalić dzięki tablicom informacyjnym na budynkach użyteczności publicznej oraz systemowi identyfikacji wizualnej do wykorzystania w komunikacji (m.in. w internecie, w korespondencji).

Miasta wyróżniające się zostaną także objęte doradztwem strategicznym koordynowanym przez Instytut Ochrony Środowiska i finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Doradztwo strategiczne będzie polegać na dokonaniu wspólnie z miastami przeglądu wybranych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz wypracowaniu rekomendacji co do modyfikacji, albo określenia nowych ambitnych celów transformacji klimatyczno-środowiskowej, w tym określenia listy projektów indykatywnych. Celem wsparcia będzie także zbudowanie zdolności administracyjnej miasta i jego przygotowanie do finansowania kluczowych inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE, środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz z programów priorytetowych NFOŚiGW. Proces doradztwa strategicznego zostanie podsumowany w formie raportu końcowego indywidualnie dla każdego z miast.

Dodatkowo w ramach projektu, podobnie jak w roku ubiegłym, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadzi drugą edycje konkursu Miasto z Klimatem - najlepszy zrealizowany projekt. Jest to konkurs skierowany do miast, mający na celu promocję nowoczesnych i efektywnych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększeniu odporności miast na skutki zmian klimatu. Więcej informacji na temat konkursu w zakładce KONKURSY.