Kampania informacyjna skierowana do uczniów klas ósmych oraz oferta kursów online przygotowujących do matur i egzaminów kończących naukę w szkole podstawowej – to propozycja, jaką do miast kieruje Fundacja Miasto.

Kampania wspierająca edukację młodzieży w postaci kursów przygotowawczych jest prowadzona przez Fundację Miasto i jej partnera - LECTURUS Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.

Kurs dla uczniów klas ósmych oraz dodatkowo dla maturzystów z miast na prawach powiatu składa się z 25 godzin lekcyjnych (jeden przedmiot) prowadzonych w formule online (1x w tygodniu) przygotowujących do egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej z zakresu matematyki, języka polskiego i angielskiego oraz - dla miast na prawach powiatu - do matury z zakresu matematyki, języka polskiego i angielskiego. Lekcje odbywają się na platformie e-learningowej Lecturus Junior w formie wykładów i ćwiczeń przy wsparciu nauczyciela, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji. Uczniowie mają do wyboru 3 przedmioty egzaminacyjne. Podczas zajęć zostaną omówione kluczowe zagadnienia egzaminacyjne, a uczniowie poznają strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów oświaty, najlepszych nauczycieli z grupy Superbelfrzy RP i laureatów konkursu Nauczyciel Roku z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć online. Kursy są realizowane zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki, z wykorzystaniem systemu najwyższej jakości technologicznej i najwyższym poziomie bezpieczeństwa Cisco Webex.

- Zachęcam Państwa do nawiązania współpracy i podpisania porozumienia z Fundacją i jej parterami – pisze do władz miast Ryszard Grobelny, Prezes Fundacji Miasto.- Kursy przygotowujące do egzaminu mogą stanowić ciekawą ofertę samorządu, którą burmistrz/prezydent skieruje do mieszkańców, rodziców i uczniów swojej gminy. Dzięki współpracy Fundacji Miasto z LECTURUS Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego udało nam się wynegocjować dla mieszkańców miast członkowskich Związku bardzo konkurencyjną i atrakcyjną stawkę za godzinę lekcyjną kursuulga dla mieszkańców takiego miasta w wysokości 75%, gdy tymczasem mieszkańcy miast nienależących do ZMP uzyskają 65% zniżki. Warunkiem uzyskania ulgi jest podpisanie porozumienia i poinformowanie o kursach swoich mieszkańców.

Fundacja oferuje ponadto przekazanie samorządowi bezpłatnych, pełnowartościowych kursów zgodnie z zapotrzebowaniem gminy dla najbardziej potrzebujących uczniów, np. z domów dziecka, o niskim statusie społecznym. Fundacja Miasto chętnie udzieli gminie pełnego wsparcia w kampanii informacyjnej, w tym deklaruje przygotowanie materiałów informacyjnych do mieszkańców.

Kursy dla ósmoklasistów startują z początkiem grudnia.

- Skorzystanie z propozycji Fundacji Miasto to ogromna pomoc władz samorządowych i szansa dla dzieci na lepsze wyniki w nauce, to wyrównanie barier i poprawienie dostępności do wiedzy, jakiej do tej pory nie było w polskiej przestrzeni edukacji. Kursy prowadzone w formule online, bez konieczności dojazdu i przemieszczania się, mogą wzbogacić ofertę gminy – podkreśla Ryszard Grobelny.

Więcej informacji na temat kursów oraz kampanii dla mieszkańców, a także zasad współpracy miast z Fundacją – na stronie www.fundacjamiasto.pl .

LECTURUS Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego łączy doświadczenie najlepszej kadry, nowoczesne narzędzia nauki i komunikacji on-line sprawdzone podczas pandemii, powszechnie dostępne na smartfonie, laptopie czy komputerze. Partnerem Lecturus Sp. z o.o. jest fundusz inwestycyjny TISE SA Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, który tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych. Lecturus jest twórcą i skutecznie wdraża od 2020 roku platformy nauczania on-line. Dowiedz się więcej na www.lecturus.pl