W Łodzi otwarto punkt kontaktowy, którego celem jest niesienie kompleksowej pomocy organizacyjnej dla Białorusinów, zainteresowanych inwestycjami w Polsce, w tym tymczasową relokacją biznesu.

Punkt został uruchomiony przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Wsparcie oferowane przez ZPP obejmuje między innymi:

  • udzielanie informacji nt. procesu rejestracji przedsiębiorstwa oraz otoczenia regulacyjnego dla biznesu w Polsce;
  • doradztwo w zakresie ekspansji gospodarczej, pozyskania lokalnych kontaktów oraz partnerów biznesowych;
  • wsparcie w kontaktach z odpowiednimi organami publicznymi;
  • pomoc w pozostałych obszarach, pozwalających inwestorowi na sprawny i bezpieczny rozwój biznesu na terenie Polski.

Projekt ZPP jest współtworzony z Urzędem Miasta Łodzi, który stwarza białoruskim firmom dogodne warunki do normalnego funkcjonowania i rozwijania biznesu. Przedsiębiorcy decydujący się na rozwój działalności gospodarczej w Łodzi mogą liczyć na wsparcie Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ. Przedstawiciele Łodzi są skoncentrowani na wspieraniu przedsiębiorców i pokonywaniu barier. Urząd Miasta Łodzi ma doświadczenie w skutecznym onboarding-u zagranicznych inwestorów.