Samorządy oraz placówki doskonalenia nauczycieli mogą ubiegać się o sfinansowanie szkoleń nauczycieli szkół wszystkich typów w zakresie edukacji cyfrowej. Maksymalna kwota grantu to 450 tys. złotych.

Trwa nabór wniosków do 3. edycji konkursu grantowego w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Wnioski można składać elektronicznie przez stronę projektu: www.lekcjaenter.pl do 12 listopada br

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania według gotowych scenariuszy zajęć. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?
O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, 
  • placówki doskonalenia nauczycieli (samodzielnie lub w partnerstwie)
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, 
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

Zasięg konkursu grantowego
Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego prowadzony jest na terenie 12 województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie grantowym, których siedziby mieszczą się na terenie województw niewymienionych powyżej, mogą ubiegać się o grant pod warunkiem, że projekt grantowy realizowany będzie w jednym z ww. 12 województw objętych konkursem oraz jeśli mogą one prowadzić działania w innym województwie niż ich siedziba. 

Budżet i harmonogram
Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna - 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy. 

Prosimy także o przekazanie tej informacji placówkom doskonalenia nauczycieli działającym w Państwa regionie.

W razie pytań dotyczących zasad konkursu grantowego, zapraszamy do kontaktu: kontakt@lekcjaenter.pl