Kraków podsumowuje wydatki, jakie poniósł wspierając w czasie pandemii system pomocy społecznej. To jak dotąd kwota ponad 13 mln złotych.

Przeciwdziałanie COVID-19 to jedno z najważniejszych wyzwań dla Krakowa od początku pandemii. W systemie pomocy społecznej dotychczas przeznaczono środki w wysokości ponad 13 800 000 zł, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej blisko 9 500 000 zł, środki Gminy Miejskiej Kraków 4 300 000 zł.

W ramach tych wydatków zakupiono środki ochrony osobistej (w tym m.in. ponad 2,6 miliona sztuk rękawiczek jednorazowych i ponad 213 tysięcy maseczek i półmaseczek), dostarczono posiłki, żywność, zakupy i leki. Łącznie od marca wsparciem w formie dostarczenia odpłatnie lub też nieodpłatnie posiłków, żywności, zakupów, leków objętych zostało 897 osób. Ponadto udzielono wsparcia 124 seniorom w formie dostarczenia odpłatnych i nieodpłatnych zakupów przy współpracy z Auchan – łącznie wykonano 758 dostaw zakupów w okresie od 18 marca do 25 czerwca. Dostarczano i wydawano posiłki dla bezdomnych – 2 951 posiłków. 

Miasto zabezpieczyło dodatkową kadrę w placówkach całodobowej opieki na wypadek zachorowań pracowników.

Zakupiono sprzęt audiowizualny: laptopy, słuchawki, kamery internetowe dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej do nauki zdalnej. Z tego wsparcia skorzystało 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 174 rodziny zastępcze i 2 rodzinne domy dziecka.