Trwa 9. edycja Konkursu Eco-Miasto dla miast wdrażających pro-środowiskowe strategie. Termin przyjmowania aplikacji upływa 15 maja 2022.

W tym roku samorządy mogą zgłaszać swoje inicjatywy i projekty miejskie w pięciu kategoriach:

  • Gospodarka wodna
  • Odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym
  • Zieleń miejska i zielono-błękitna infrastruktura
  • Zrównoważona mobilność
  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Miasta proszone są o skorzystanie z formularzy zgłoszeniowych na stronie projektu: https://www.eco-miasto.pl/konkurs/#forms

Jak co roku, Jury będzie oceniać miasta w dwóch grupach: miasta powyżej 100 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców. Konkurs trwa od 15 lutego do 15 maja 2022.


W zakończonej w zeszłym roku 8. edycji Eco-Miasto, do konkursu wpłynęło 85 zgłoszeń. Jury konkursowe nagrodziło dziewięć projektów w pięciu kategoriach. Statuetki i tytuł „Eco-Miasto 2021” otrzymały:

Wrocław i Stary Sącz, w kategorii „Efektywność Energetyczna”
Kraków i Słupsk, w kategorii „Gospodarka Odpadami”
Gdynia, w kategorii „Gospodarka Wodna”
Warszawa i Zamość, w kategorii „Zieleń Miejska”
Lublin i Konin, w kategorii „Zrównoważony Transport.

Katarzyna Gruszecka–Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, tak mówiła w zeszłym roku o gospodarce wodnej miasta, laureata 8 edycji w tej kategorii:
„To jedno z najważniejszych obecnie wyzwań rozwiniętych miast, będące konsekwencją m.in. zmian klimatycznych i wynikających z nich ekstremalnych zdarzeń naturalnych, które coraz częściej nas dotykają. Mówimy przecież nie tylko o infrastrukturze, która pozwala zaopatrywać gdynian w bieżącą wodę i dbać na bieżąco o jej czystość, będącą powodem do dumy, a wynikającą z dążenia do jak najwyższej jakości życia w mieście, ale także o szeregu miejskich inwestycji w odprowadzanie wód opadowych, retencji w obszarach gęstej zabudowy czy utrzymaniu potoków, rzek i stawów, czyli kluczowych elementów lokalnego ekosystemu.”

______

Program Eco-Miasto jest wspólnym projektem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizującego w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) oraz Ambasady Francji w Polsce. Współpraca z Ambasadą Francji umożliwia polskim samorządowcom wymianę doświadczeń z przedstawicielami francuskich instytucji, miast i gmin.

Program został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych i klimatycznie neutralnych wśród samorządów polskich miast.