Urząd m.st. Warszawy zaprasza miasta do udziału w konferencji 18 maja br., która ma być przestrzenią do spotkania i wymiany poglądów różnych środowisk, w szczególności naukowych, samorządowych, biznesowych oraz organizacji pozarządowych.

Na konferencji „Życie w mieście – na co pandemia otworzyła nam oczy”, w ramach trzech równoległych ścieżek tematycznych - mieszkańcy, biznes, przestrzeń, odbędą się dyskusje na temat, jak zmieni się funkcjonowanie miasta po wygaśnięciu epidemii. Debata będzie koncentrować się na szukaniu odpowiedzi na pytania:

  • Czy zmiany, które zaobserwowaliśmy w ostatnich dwóch latach zostaną z nami na dłużej?
  • Jakie lekcje na przyszłość odrobiliśmy podczas epidemii?
  • Czy musimy przestawić na inne tory nasze organizacje/instytucje oraz obrane strategie i prowadzone działania?

Konferencja odbędzie się 18 maja 2022 r. w godzinach 9:00-17:30 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na konferencję można zgłosić się poprzez formularz, dostępny pod linkiem: https://forms.office.com/r/sqnSdntpqz.

Przed wypełnieniem formularza warto zapoznać się z programem konferencji, dostępnym pod linkiem: https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/irdTg9PX64XWA3C.

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym XI Światowemu Forum Miejskiemu (WUF11), które odbędzie się w czerwcu br. w Katowicach.

Kontakt: Izabela Siekierska-Rosiak, główny specjalista, URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Strategii i Analiz (BS), tel. +48224431357, isiekierska@um.warszawa.pl