Kobieta zmienną jest. Niestety także jako przedstawiciel rządu... Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP przytacza trzy wypowiedzi Beaty Szydło na temat finansowania zadań JST (w tym oświaty).

Pozwalam sobie przytoczyć trzy wypowiedzi pani Beaty Szydło nt. finansowania zadań JST (w tym oświaty):

1) posłanka Beata Szydło, Lubliniec, 7 września 2013 (spotkanie z mieszkańcami):
„Radny Miejski w Lublińcu (...) zwraca też uwagę, że wszystkie ciężary związane z funkcjonowaniem przedszkoli i szkolnictwa ponosi gmina.(...)
- Cały szereg zadań jest przerzucany na samorządy bez wyposażenia ich w środki finansowe. Jest to sposób tego rządu [PO-PSL, przyp. red.] na to, żeby unikać pewnych wydatków. Tu pojawia się apel do samorządowców, żebyście państwo mieli odwagę sprzeciwić się i powiedzieć „dosyć". Jeżeli gminy i powiaty nie dostaną środków na finansowanie różnych zadań, to nie będą w stanie funkcjonować - argumentuje posłanka."

(źródło: Gazeta Lubliniecka nr 36, piątek 13 września 2013 roku, str. 7)

2) premier Beata Szydło, posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i ST, Warszawa, 26 stycznia 2016
„Samorząd jest tym środowiskiem, które na co dzień musi borykać się z najpoważniejszymi problemami, które dotyczą ludzi – mówiła premier Beata Szydło. Nawiązała do tego, że sama ma doświadczenie w pracy w samorządzie. Podkreślała również, jak bardzo istotna jest współpraca pomiędzy wojewodami, samorządem i rządem. Premier zwróciła uwagę, że wcześniej zadania zlecane samorządowi były przekazywane do realizacji bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Mogę zapewnić, że nasz rząd będzie cedował zadania, wyposażając samorządy w odpowiednie środki finansowe – zadeklarowała.”
(źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-administracja-panstwowa-i-samorzadowa-powinny-sie.html)

3) wicepremier Beata Szydło, Centrum Dialogu Społecznego, podczas negocjacji ze związkami zawodowymi (1.04.2019)
Na pytanie Sławomira Broniarza, gdzie w budżecie państwa znajdują się środki na proponowane przez rząd podwyżki dla nauczycieli, odpowiedziała, że są, że nic już nie trzeba zmieniać, bo są w subwencji oświatowej (!!!). Dodała: „Niech wreszcie samorządy wezmą odpowiedzialność za oświatę”...

* * *
To, że kobieta zmienną jest, powszechnie wiadomo od dawna.
Nasi politycy codziennie dostarczają nam dowody, że - niezależnie od płci - także oni uznają zmienność za oczywisty atrybut.
Jednak wysoki urzędnik państwowy powinien brać pod uwagę jeszcze jeden ważny przymiot: odpowiedzialność...
(apo)