46 mln zł mniej z PIT i CIT za kwiecień wpłynęło do kasy miasta niż w 2019 roku. Pakiet Oszczędnościowy przyniesie w tym roku 12,6 mln zł na wydatkach bieżących. Środki pójdą na walkę z epidemią

46 mln zł mniej za kwiecień wpłynęło do kasy Miasta Katowice w porównaniu z 2019 rokiem z tytułu udziału w dochodach z PIT i CIT.
W ramach Pakietu Oszczędnościowego 1.0 zwolnione środki w całości zostaną przesunięte na walkę z pandemię i jej skutkami społecznymi i ekonomicznymi – zapowiada prezydent Marcin Krupa.
Pakiet Oszczędnościowy 1.0 przyniesie Katowicom w tym roku 12,6 mln zł oszczędności na wydatkach bieżących.
Oszczędności w kolejnych latach, także zdefiniowane w ramach Pakietu 1.0, to m.in. 11,6 mln zł w zakresie budżetu obywatelskiego oraz dalsze oszczędności związane z rezygnacją z inwestycji lub ich przesunięciem w czasie.
AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA KATOWIC

Epidemia koronawirusa wpływa negatywnie na budżety wszystkich miast w Polsce, w tym Katowic. Z jednej strony notowany jest znaczący spadek dochodów. – Za kwiecień 2020 roku zanotowaliśmy aż 42% spadek dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w porównaniu do ubiegłego roku. Oznacza to, że do kasy miasta w kwietniu wpłynęło 26 mln zł mniej. Z kolei nasze dochody z udziału w podatku CIT spadły aż o 80%, co oznacza uszczuplenie miejskiej kasy o kolejne 20 mln zł. Przyszłe miesiące pomimo sukcesywnego odmrażania gospodarki nie pozwolą na odrobienie wszystkich strat w tym zakresie. Wręcz przeciwnie - eksperci prognozują, że negatywne skutki będą znacząco zauważalne w nadchodzących miesiącach, nawet latach - mówi Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowice i dodaje, że miasto zrezygnowało ze znaczącej części swoich dochodów lokalnych poprzez wprowadzone zwolnienia najemców – przedsiębiorców z czynszów w lokalach komunalnych oraz podjęte uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości. To w konsekwencji również ubytek dochodów na poziome kilkudziesięciu milionów złotych.

Z drugiej strony miasta ponoszą znaczące koszty na walkę z samą epidemią, jak i jej społecznymi i ekonomicznymi skutkami. – W kwietniu i maju wdrożyliśmy trzy kompleksowe programy osłonowe adresowane do przedsiębiorców, podmiotów NGO oraz ludzi świata kultury - mówi prezydent Marcin Krupa.

Katowice, ze względu na dobrze prowadzoną gospodarkę finansową, ma płynność finansową i na bieżąco reguluje wszystkie swoje zobowiązania bez konieczności brania dodatkowych kredytów.

Podczas majowej sesji Rady Miasta radni będą głosować poprawki budżetowe, które pozwolą zwolnić łącznie ponad 12,6 mln zł z wydatków bieżących.

1,99 mln zł to oszczędności związane z wynagradzaniem pracowników w Urzędzie Miasta. W Katowicach nie były konieczne cięcia płac, jednak wstrzymano wypłacanie nagród i nabory na istniejące wakaty. 

Z kolei 1,8 mln zł to oszczędności związane z rezygnacją z organizacji Kongresu Miast Edukacyjnych, który miał się odbyć w tym roku w Katowicach. 

Blisko 1,46 mln zł to oszczędności w zakresie promocji miasta i turystyki biznesowej, a ponad 600 tys. zł to oszczędności związane z dotacjami na sport i wydarzeniami sportowymi, które nie odbyły się lub nie odbędą ze względu na pandemię.