W piątek, 26 maja poznamy zwycięzców konkursu Serwisu Samorządowego PAP „Innowacyjny Samorząd 2023”. Jest to już 4. edycja wydarzenia, które promuje nowatorskie przedsięwzięcia zrealizowane przez samorządy lub ich jednostki organizacyjne.

Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która rozpocznie się o godzinie 13.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zwycięzcy będą podzieleni na sześć kategorii:

  • gminy wiejskie
  • gminy miejsko-wiejskie
  • gminy miejskie
  • miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców)
  • powiaty
  • samorządy województw

Wydarzeniu towarzyszyć będzie debata: „Innowacje w samorządach - potrzeby, kierunki, wyzwania”, a dyskutować na ten temat będą: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Grzegorz Cichy, prezes Unii Miasteczek Polskich, prof. Paweł Bartoszczuk ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Michał Ziółkowski, członek zarządu Play i UPC. Debatę poprowadzi Anna Banasik, redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP.

Galę uświetni występ Danuty Błażejczyk.

Konkurs został objęty honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Patronatu udzieliły także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz: Govtech Polska, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich.

Partnerami strategicznymi konkursu są: Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., PLAY oraz Anwil Grupa ORLEN.

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniamy i nagradzamy najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez samorządy opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. W tym roku samorządy mogły je zgłaszać do 31 marca.

Kapitułę konkursu w roku 2023 tworzą: redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP - Anna Banasik, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich - Rudolf Borusiewicz, prezes Unii Miasteczek Polskich - Grzegorz Cichy, prof. Stanisław Łobejko - Szkoła Główna Handlowa, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Justyna Orłowska, dr Tomasz Pilewicz - Szkoła Główna Handlowa, dyrektor biura Związku Miast Polskich - Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP - Leszek Świętalski.