Centrum Komunikacyjne Hrubieszowa oraz Hrubieszowski Dom z Klimatem są tematem wystawy prac studentów i profesorów Politechniki Krakowskiej - partnera projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji”.

W dniu 20 stycznia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac poświęconej Hrubieszowskiemu Centrum Komunikacji oraz Hrubieszowskiemu Domu z klimatem.

Izabela Sykta, profesor Politechniki Krakowskiej, w szczegółowy sposób przedstawiła założenia projektowe uwzględnione w zaproponowanej koncepcji, poprzedzonej konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi w ramach konkursu po-warsztatowego. Wiele elementów projektu wprowadzono w oparciu o uwagi i propozycje mieszkańców miasta.

Najważniejszym założeniem ideowym przy opracowaniu koncepcji była tożsamość miejsca, uwidoczniona w zaprojektowanym obiekcie architektonicznym, który detalem i kolorem nawiązuje do historycznej architektury Hrubieszowa. Na elewacji zostały odwzorowane drewniane detale z hrubieszowskiego domu, natomiast kolorystyka jest zaczerpnięta z symboli miasta, tj. tła herbu miasta oraz koloru na fladze Hrubieszowa. Kolor ceglany odzwierciedla się w nawierzchni, która historycznie znajdowała się w znacznej części starego miasta. Zaproponowana koncepcja jest łącznikiem pomiędzy nowoczesnym budownictwem, a dawnym zanikającym dziedzictwem architektonicznym. Cała koncepcja uwzględnia aspekty ekologiczne, ponieważ występuje w niej bardzo dużo zieleni, wzbogacone o elementy małej architektury (dom hrubieszowski, figury hrubieszowskie, jeleń). Zaprojektowane Hrubieszowskie Centrum Komunikacyjne ze względu na przygraniczną lokalizację miasta ma stanowić symboliczną bramę wjazdu do miasta.