Hack the Climate
Do 24 września trwa rekrutacja miast do Hack the Climate, projektu edukacyjnego wykorzystującego międzynarodową współpracę i nowe technologie do walki ze zmianami klimatycznymi dotykającymi miasta. Jest realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).
Baner_1920_1080_72dpi.png
fot. www.pfrdlamiast.pl

Program realizowany przez PFR ma na celu zbudowanie mostu pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami i stworzenie efektywnej platformy wymiany wiedzy w zakresie zielonej transformacji.  Projekt powstał na skutek współpracy PFR i norweskiej organizacji Nordic Edge, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Adresatami działań, w ramach podjętej dwustronnej współpracy na rzecz realizacji zielonej transformacji, będą samorządy lokalne w Polsce i Norwegii. Wiodącym celem projektu jest „zielona” integracja miast, aby nauczyły się one wspólnie odpowiadać na wyzwania wynikające ze zmian klimatu, poprzez wymianę najlepszych praktyk oraz wykorzystanie nowych technologii i narzędzi. 

Projekt skupia się na czterech obszarach tematycznych:

  • redukcja zanieczyszczeń,
  • optymalizacja zużycia zasobów naturalnych,
  • zrównoważona mobilność miejska
  • gospodarka przestrzenna.

Uczestnikami projektu Hack the Climate mogą być miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, związki międzygminne, związki powiatowo-gminne i stowarzyszenia gmin. Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez formularz na podstawie zgłoszenia wyzwania miejskiego dotyczącego klimatu i zielonej transformacji, w zakresie jednego z czterech zdefiniowanych obszarów tematycznych. 

Miasta zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym poradnikiem do formularza aplikacyjnego oraz z nagraniem webinaru informacyjnego.

Program koncentruje się wokół trzech wydarzeń: warsztatów edukacyjnych w Warszawie, wirtualnego hackathonu wdrożeniowego oraz wizyty studyjnej w norweskim Stavanger. 

Celem pierwszego etapu – warsztatów edukacyjnych w Warszawie – jest wymiana najlepszych praktyk pomiędzy miastami i opracowanie nowych narzędzi dla zielonej transformacji miast. 

Podczas szkolenia w dniach 17-18 października br., uczestnicy będą mieli szansę na opracowanie koncepcji aplikacji ułatwiających walkę ze zmianami klimatycznymi za pomocą metodyki Service Design z uwzględnieniem takich metod jak mapowanie interesariuszy, tworzenie persony, tworzenie moodboard oraz prototypowanie – wszystko w celu odkrycia potrzeby innowacji stojącej za wyzwaniem.

W dniach 24-26 listopada br. odbędzie się wirtualny maraton programowania, podczas którego zespoły programistyczne rozwiążą wyzwania wybranych samorządów – 3 miast polskich i jednego norweskiego – korzystając z rzeczywistych danych miejskich. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone, a następnie wdrożone. Łączna pula nagród to aż 40 000 euro! 

W ramach projektu na maj 2024 r. zaplanowana została wizyta studyjna w Norwegii, która umożliwi uczestnikom zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju. Wizyta będzie powiązana z uczestnictwem na EXPO organizowanym przez Nordic Egde i wezmą w niej udział przedstawiciele 4 miast zakwalifikowanych do hackathonu.

Projekt „Hack the Climate” to nie tylko wydarzenie skupione na technologicznych aspektach przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale także okazja do międzynarodowego dialogu i wymiany wiedzy. W ramach inicjatywy uczestnicy zyskają możliwość poznania zaawansowanych rozwiązań z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju, inspirując się innowacjami i dobrymi praktykami w tym obszarze. 

Projekt stanowi istotny krok w kierunku wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Poprzez połączenie sił, wymianę wiedzy oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, miasta mają szansę skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych, tworząc bardziej zrównoważone i przyjazne środowisko dla przyszłych pokoleń. 

Strona projektu Hack the Climate

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY