CEMR ogłosiła otwarcie Green City Accord , nowej europejskiej inicjatywy mającej na celu zachęcenie miast do stania się zdrowszymi, czystszymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Poszczególne miasta dobrowolnie zobowiązują się do poprawy stanu środowiska w pięciu obszarach: jakości powietrza, wody, odpadów, walki z hałasem i bioróżnorodności.

- Ponad 70% ludności Unii Europejskiej mieszka w miastach - mówi Audrey Linkenheld, zastępca burmistrza Lille i wiceprezydent Lille Metropolitan Area. - Dlatego redukowanie zjawisk środowiskowych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia naszych obywateli, zaczyna się na poziomie lokalnym. Miasta muszą być obszarami, w których rozwiązania naprawdę nabierają tempa

Nowa inicjatywa została zaprezentowana podczas internetowej sesji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (ERZ), wielkiego corocznego wydarzenia prezentującego samorządy i ich osiągnięcia.

Podczas wydarzenia miasta Sewilla, Lille, Fryburg, Porto i Florencja wyraziły zainteresowanie przyłączeniem się do inicjatywy. Podpiszą polityczne zobowiązanie do Porozumienia i w ciągu dwóch lat wyznaczą ambitne cele, aby osiągnąć konkretne cele środowiskowe i regularnie monitorować postępy.

Green City Accord zapewnia liczne korzyści uczestniczącym miastom, w tym dostęp do wiedzy technicznej i możliwości finansowania, a także członkostwo w społeczności miast partnerskich, które dzielą się doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

Inicjatywa jest realizowana przez konsorcjum składające się z Eurocities, ICLEI i Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Aby miasto mogło wziąć udział w tej inicjatywie, jego przedstawiciele proszeni są o kontakt z Axelle Griffon ( Axelle.Griffon@ccre-cemr.org ) lub działem pomocy Green City Accord ( contact@greencityaccord.eu ).