Dzisiaj o godz. 10.00 zapraszamy na transmisję ósmego seminarium on-line Forum Rozwoju Lokalnego, poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce.

Kolejne seminarium on-line odbywa się w ramach cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. Tym razem temat spotkania to „Ocena obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miasta”. Program seminarium znajduje się w załączeniu. 

Skuteczna realizacja działań i przedsięwzięć rozwojowych musi być poparta rzetelną analizą ekonomiczno-finansową. Jesteśmy w przededniu przygotowania projektów budżetów na kolejny rok, a więc także projektów wieloletniej prognozy finansowej na kolejny okres. Proces ten zawsze jest wyzwaniem dla każdego miasta, a nadchodzący rok niesie ze sobą szczególne okoliczności, będące wynikiem spadku dochodów z powodu ograniczeń gospodarczych, wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Jego skutki mogą wpływać nie tylko na lokalne plany inwestycyjne, ale także na jakość świadczonych usług publicznych.
Podczas seminarium skupimy się na narzędziach, które mogą w znacznym stopniu ułatwić służbom finansowym pracę nad tymi dokumentami. Odnotujemy stan naszych finansów po I półroczu br. Przeanalizujemy nowe regulacje prawne dotyczące limitu zadłużenia oraz zaprezentujemy pakiet rozwiązań służących ocenie bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej miast udostępnionych w systemie BeSTi@, wykorzystujących zasoby danych przekazywane Ministerstwu Finansów. Rozwiązania te są udostępnione przez resort finansów, a zostały opracowane przy współpracy ekspertów Ministerstwa, Związku Miast Polskich i regionalnych izb obrachunkowych. Ponadto nasz partner firma Curulis przedstawi popularne w wydziałach finansowych miast narzędzie do opracowywania, aktualizacji i prezentacji WPF.

17 sierpnia o godzinie 10.00 zapraszamy do oglądania transmisji online z seminarium na profilu ZMP na Facebooku:
https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/posts/1499021883622791

Cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Strona internetowa FRL - www.forum-rozwoju-lokalnego.pl.