Do 31 maja br. można przesyłać wnioski o przyznanie dotacji z Europejskiego Instrumentu Miejskiego. O środki finansowe w wysokości 60 000 tys. euro mogą aplikować m.in. władze lokalne.

Gminy, władze lokalne, zrzeszenia lokalne, lokalne podmioty publiczne obejmujące gminy lub władze lokalne z państw członkowskich Unii Europejskiej, które posiadają politycznie zatwierdzony plan ws. klimatu i energii, mogą ubiegać się o środki z tego instrumentu.

Czym jest Europejski Instrument Miejski?

Europejski Instrument Miejski (ang. European City Facility, EUCF) powstał by wspierać transformację energetyczną miast i w tym celu umożliwia gminom oraz władzom lokalnym pozyskiwanie środków finansowych na rozwój koncepcji inwestycyjnych dot. przeprowadzania zadań wytyczonych w ich planach działania na rzecz energii i klimatu. Finalnym celem Instrumentu jest stworzenie pokaźnej bazy projektów inwestycyjnych w obszarze zrównoważonej energii w europejskich gminach.

Jakie przykładowe działania mogą być sfinansowane w ramach Instrumentu?

  • techniczne studia wykonalności;
  • analizy rynku;
  • analizy zainteresowanych podmiotów;
  • analizy o charakterze: prawnym, ekonomicznym, finansowym oraz analizy ryzyka.

Uwaga: Ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązani są zarówno wykazać zaangażowanie polityczne w rozwój koncepcji inwestycyjnej, jak i monitorować przez okres dwóch lat przedmiot dotacji.

Ważne informacje

Organizatorzy naboru wybiorą łącznie 69 projektów (26 z Europy Środkowo-Wschodniej, 24 z państw skandynawskich i państw zachodnioeuropejskich, 19 z państw położonych w Europie Południowej). Każda wybrana koncepcja inwestycyjna otrzyma dotację w wysokości 60 000 euro.

Projekty konkursowe będą oceniane na podstawie pięciu kryteriów:

  • wielkości inwestycji;
  • oszczędności energii;
  • struktury zarządzania;
  • zaangażowania zainteresowanych podmiotów;
  • zgodności z celami Europejskiego Instrumentu Miejskiego.

Czas na przesyłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego upływa 31 maja. Wyniki zostaną podane do wiadomości w sierpniu br.