W listopadzie zaczyna się 50 nowych naborów w konkursach z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie JST mogą pozyskać m.in. na termomodernizację budynków oraz rozwijanie stref aktywności gospodarczej.

Dzięki funduszom możliwe jest dofinansowanie działań zmierzających do redukcji smogu poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. W 19 trwających konkursach można uzyskać granty m.in. na:

• systemy ograniczające ruch kołowy w miastach,
• termomodernizację budynków,
• przebudowę systemów grzewczych,
• budowę systemów wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.

Wartym uwagi przykładem jest konkurs woj. dolnośląskiego skierowany do samorządów, organizacji pozarządowych i firm świadczących usługi w zakresie transportu zbiorowego. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające ruch kołowy na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez np.: budowę centrów przesiadkowych, inwestycje w zarządzanie ruchem, czy budowę ciągów pieszo-rowerowych.
Szczegóły konkursu

Do 27 listopada dotację na inwestycje w technologii wysokosprawnej kogeneracji mogą pozyskać przedsiębiorcy, samorząd, czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Dotyczy to budowy nowych lub zwiększenie mocy jednostek, w których wytwarza się jednocześnie energię elektryczną i ciepło.
Projekt może otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania unijnego. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Dowiedz się więcej

W znalezieniu oferty pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.