17 maja rozpocznie się drugi nabór wniosków w projekcie Dostępna Szkoła. To ogólnopolski projekt, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach podstawowych każdego typu.

O granty w wysokości do 1 350 tys. zł – będą mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły podstawowe każdego typu: publiczne, prywatne, ogólnodostępne oraz specjalne.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania Dostępność plus - Szkoła bez
barier przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Jego
głównym celem jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał
standardy dostępności w różnych obszarach, a następnie przetestowanie go w szkołach
podstawowych. Na ten cel zostało przeznaczone 40 mln zł w formie grantów, które zostaną
przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły. W obecnym naborze
przewiduje się wybór min. 15 organów prowadzących przy alokacji 20 250 000 zł.

Model Dostępnej Szkoły

To dokument opracowany przez ekspertów i oparty na podejściu holistycznym. W tym ujęciu
dostępność nie kończy się na windzie i ułatwieniach dla wózków. To także dostępność cyfrowa
i komunikacyjna, standardy pracy z uczniami z niepełnosprawnością, standardy zajęć
opiekuńczych czy w zakresie dowozu i wyposażenia szkoły. Model zakłada synergię rozwiązań
w zakresie architektonicznym, świadomościowym i organizacyjnym, przy jednoczesnym
uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb i możliwości placówek.

Rekrutacja

- Drugi nabór wniosków zaplanowany jest w terminie od 17 do 25 maja br. Mogą je składać
wyłącznie organy prowadzące szkoły podstawowe
– mówi Agnieszka Luck, kierowniczka
projektu. I dodaje: - W rekrutacji wybranych zostanie minimum 15 organów
prowadzących dla 30 szkół podstawowych, w których zostanie zwiększona dostępność
zgodnie ze standardami Modelu Dostępnej Szkoły.


Granty

Grantem objęte zostaną szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne wszystkich typów, w tym, ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne. Wysokość grantu dla jednego organu prowadzącego wynosić będzie od 500 tys. do 1 350 000 zł. W rekrutacji będzie można zgłosić od jednej do trzech podległych placówek. Wsparciem objęte zostaną zarówno podmioty z mniejszych ośrodków (organy prowadzące zarejestrowane w miejscowości do 50 tys. mieszkańców), jak i organy prowadzące z większych miejscowości, zgłaszające do projektu więcej niż jedną placówkę.

Poza wsparciem finansowym, grantobiorcy mogą liczyć również na pomoc w następującym
zakresie:

  • doradztwo i szkolenia kadry zarządzającej organów prowadzących oraz szkół w zakresie
    dostępności i tworzenia Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności,
  • przeprowadzenie profesjonalnych audytów dostępności szkół,
  • udostępnienie narzędzia do samodzielnej oceny poziomu dostępności szkół,
  • doradztwo w zakresie zasad wydatkowania i rozliczenia grantu.

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram działań, regulamin konkursu oraz procedura oceny i wyboru
organów prowadzących zostały opublikowane na stronie internetowej projektu.

Więcej informacji o projekcie: http://www.dostepnaszkola.info...

Kontakt:
Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka
Specjalistka ds. promocji
Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
+48 661 269 830