Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy to kolejny element miejskiego programu ,,Dostępny lekarz”, dotychczas adresowanego do studentów kierunku lekarskiego.

Teraz o stypendium będą mogły się ubiegać także osoby studiujące pielęgniarstwo w Częstochowie. Warunek – zobowiązanie do przynajmniej trzech lat pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Wsparcie miasta dla MSZ to nie tylko programy stypendialne – w ostatniej dekadzie na kompleksowe wsparcie placówki, remonty i sprzęt, wydano łącznie 28 mln zł.

Jesienią 2019 roku miasto zainicjowało kierowany do młodych adeptów medycyny program ,,Dostępny lekarz” i przedstawiało już dwukrotnie stypendystów, którzy po dyplomie rozpoczną pracę w Miejskim Szpitalu Zespolonym (MSZ). Oprócz stypendiów program obejmuje bezpłatne szkolenia zawodowe oraz preferencje w dostępie do mieszkania czynszowego w formule miejskiego TBS. Już wtedy była mowa o perspektywie poszerzenia programu o zachęty także dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy – z ich niedoborem borykają się przecież placówki medyczne tak w Częstochowie, jak i w całym kraju.

Doświadczenie obecnej epidemii, z którą personel częstochowskiego Miejskiego Szpitala Zespolonego walczy już od roku w bardzo trudnych warunkach, każe nam zatroszczyć się jak najlepiej o przyszłość tego zespołu – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Mam nadzieję, że dzięki temu programowi ma szansę poprawić się zarówno komfort opieki nad pacjentkami i pacjentami szpitala w normalnych okolicznościach, jak i ich bezpieczeństwo w czasie potencjalnych kryzysów, takich jak ten wywołany koronawirusem.

Pielęgniarze i pielęgniarki kształcą się już na 3 częstochowskich uczelniach. To do nich kierowany jest nowy komponent programu. Na stypendium od miasta będą mogły liczyć osoby na III (ostatnim) roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarskiego oraz II (ostatnim) roku studiów II stopnia na tym kierunku. W ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu będą musiały podjąć pracę w MSZ – przynajmniej na 3 lata. Projekt przedłożony przez prezydenta musi jeszcze zostać zaaprobowany przez Radę Miasta.

Mimo trudności finansowych, z którymi zmagają się samorządy za sprawą wywołanego pandemią ,,przymykania” różnych branż gospodarki oraz wcześniejszych, niekorzystnych dla gmin zmian w prawie, Częstochowa mocno wspiera lokalną opiekę zdrowotną. Wsparcie to wychodzi daleko poza konieczność rekompensowania straty miejskiego szpitala (spowodowanej zaniżonym przez resort kontraktem z NFZ) i odpowiada także na potrzeby pojawiające się w związku z koronawirusem.

W latach 2011-2020 na wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego samorząd wydał łącznie 28 mln zł – 17 mln na remonty oraz 11 mln na sprzęt medyczny. Dzięki środkom europejskim i wkładowi miasta MSZ dysponuje od 3 lat nowoczesnym SOR-em przy ul. Mirowskiej. Z kolei stacja Pogotowia Ratunkowego dzięki miastu wzbogaciła się o 10 karetek o wartości 3 mln zł.