Co czeka miasta w IV edycji programu URBACT
Program Współpracy URBACT IV został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2022 r. Zwiastuje on ewolucję, a nie rewolucję. Będzie nadal wspierał miasta wdrażające zintegrowany i zrównoważony rozwój poprzez współpracę w ramach UE.
Urbact-logooo.png

Ułatwi dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami między miastami i innymi poziomami władzy rządowej i samorządowej w całej UE. Jego celem jest promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz poprawa polityk miejskich i skuteczności polityki spójności w miastach.

W programie URBACT IV kontynuowane będą istniejące trzy rodzaje Sieci:

  • Partnerzy Sieci Planowania Działań będą opracowywać lokalne zintegrowane plany działania w celu poprawy sytuacji w swoich miastach.
  • Partnerzy Sieci Transferu dostosują i ponownie wykorzystają wybrane dobre praktyki w swoich miastach.
  • Partnerzy Mechanizmu Transferu Innowacji opracują plany inwestycyjne dla inicjatyw powstałych w ramach projektów Urban Innovative Actions i European Urban Initiative.

Wszystkie sieci URBACT IV będą współpracować z partnerami z 27 państw członkowskich UE oraz państw stowarzyszonych i krajów IPA: Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii. Miasta z innych krajów będą mogły uczestniczyć w działaniach programu na koszt własny.

Sieci URBACT IV nadal będą zajmować się szerokim zakresem tematów miejskich, z którego miasta będą mogły korzystać. Wartościowe będzie jednak uwzględnienie przekrojowych tematów programu: green, gender, digital. Oczywiście nie zabraknie działań związanych z budowaniem potencjału miast i kapitalizacją doświadczeń URBACT, jak również flagowych wydarzeń (Festiwale Miejskie, Uniwersytety Letnie), które będą kontynuowane do 2027 roku!

Już dziś zapraszamy 2 lutego br. na dzień informacyjny poświęcony pierwszemu naborowi projektów w ramach nowej edycji – URBACT IV. Szczegóły dotyczące spotkania już wkrótce.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY