Trwa 9 edycja ogólnopolskiego projektu Eco-Miasto, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu tegorocznej edycji został przedłużony do 30 czerwca br.

Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależne od wielkości. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane są dla miejscowości powyżej i poniżej 100 tys. mieszkańców, w pięciu kategoriach:

• Gospodarka wodna;
• Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym;
• Zieleń miejska, zielono-błękitna infrastruktura;
• Zrównoważona mobilność;
• Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii.

Konkurs został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych.

W ostatniej 8. edycji konkursu, organizowanej w roku 2021, udział wzięły 24 miasta z ponad 10-ciu województw. Na stronie projektu znaleźć można informacje o wszystkich nagrodzonych projektach. Aplikacje w konkursie składają JST, które podejmują szczególnie działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu ośrodków miejskich na środowisko.

Projekt Eco-Miasto to nie tylko konkurs, to także platforma wymiany doświadczeń i międzynarodowa konferencja wieńcząca wydarzenie. Podczas dotychczasowych seminariów i warsztatów, przedstawiciele samorządów mieli okazję do wymiany doświadczeń z przedstawicielami francuskich instytucji, miast i gmin.

Więcej informacji