Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania, zdrowia publicznego i badań klinicznych.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych i realizowany w ramach projektu „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi”.

Do kogo projekt jest kierowany?

 • Kadra podmiotów tworzących odpowiedzialna za nadzór nad świadczeniodawcami
 • Kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi i poszczególnymi komórkami administracyjnymi w tych podmiotach
 • Kadra administracyjna podmiotów leczniczych

Szczegóły dotyczące programu i grup docelowych uczestników: https://powerdlazdrowia.pl/szkolenia/oferta-szkolen-i-grupy-docelowe.

Dlaczego warto?

 • By budować świadomość z zakresu zarządzania w całych zespołach
 • By zwiększać szansę, że dobre pomysły nie upadną tylko dlatego, że forsuje je niewielka grupa świadomych pracowników (w skrajnych przypadkach jeden „don Kichot”) - lecz przekształcą się w udane projekty
 • By organ tworzący i pracownicy podmiotu leczniczego mówili jednym językiem
 • By podnieść swoje kompetencje z obszaru zarządzania i zdrowia publicznego
 • By dowiedzieć się, jakie narzędzia zarządzania sprawdzą się przy rozwiązywaniu Państwa problemów

Co oferują organizatorzy?

 • Szkolenia w modułach dostosowanych do potrzeb na konkretnych stanowiskach
 • Kompleksowy zestaw modułów skierowany do organów tworzących i wszystkich grup osób zarządzających i administrujących podmiotami leczniczymi
 • Ogromne doświadczenie wykładowców - zajęcia prowadzą topowi wykładowcy SGH i CMKP z doświadczeniem m.in. na studiach MBA oraz praktycy
 • Małe grupy szkoleniowe – 20-30 osób
 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Zestaw materiałów dostępny dla wszystkich uczestników (prezentacje, e-booki, interaktywne narzędzia)
 • Certyfikat GCP dla uczestników modułu Badania Kliniczne (BK), którzy ukończą szkolenie

Więcej informacji o projekcie:
https://powerdlazdrowia.pl/

Terminy szkoleń:
https://powerdlazdrowia.pl/szkolenia/terminy-szkolen

Rekrutacja do projektu:
https://powerdlazdrowia.pl/rejestracja