W Zabrzu otwarto Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia – jedną z kluczowych i największych tego typu inwestycję w Europie Środkowo-Wschodniej.

Centrum jest wspólnym projektem Politechniki Śląskiej, Miasta Zabrze oraz firmy Philips i będzie odgrywać rolę lidera w zakresie rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii medycznych.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC – European HealthTech Innovation Center) to samodzielna jednostka powstała w ramach struktur Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Do jej kluczowych zadań będzie należeć prowadzenie badań naukowych, a także studiów podyplomowych oraz opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, służących poprawie profilaktyki, wczesnej diagnostyce i skutecznemu leczeniu chorób. Innowacje mają być skoncentrowane na badaniach nad sztuczną inteligencją, telemedycyną oraz informatyką kliniczną. Politechnika Śląska ma w tym zakresie ogromne doświadczenie, ponieważ od dziesięciu lat funkcjonuje tu jedyny w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej, specjalizujący się w takich technologiach jak biomateriały, biosensoryka i biomechatronika.

Jestem dumny, że po niemal dziesięciu latach wytężonej pracy wielu osób możemy otworzyć jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Europie - stwierdził podczas uroczystości w Zabrzu prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. – Stworzone tu rozwiązania pomogą lekarzom i rehabilitantom w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Niezmiernie cieszę się, że dzięki współpracy udało nam się powołać do życia tak innowacyjny ośrodek. Wspólnie mamy szansę przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii medycznych, podnieść jakość leczenia oraz umocnić pozycję Śląska jako lidera w zakresie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem – dodał prof. Mężyk.

EHTIC ma być swoistą kuźnią rozwiązań wychodzących naprzeciw najważniejszym wyzwaniom zdrowotnym, takim jak chociażby starzejące się społeczeństwo – mówił podczas uroczystości prof. dr hab. inż. Marek Gzik, dyrektor EHTIC. – Chcemy opracowywać i wdrażać projekty, które z jednej stronny odciążą służbę zdrowia, z drugiej realnie przyczynią się do lepszego leczenia pacjentów. To właśnie tutaj zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne znajdą zaplecze badawcze dla rozwoju swoich pomysłów z zakresu medycyny, czy szerzej pojętego zdrowia – dodał prof. Gzik.