Głównymi tematami spotkania Komisji, jakie odbyło się 14 i 15 czerwca, były regionalne inwestycje transportowe: Rail Baltica oraz Via Baltica oraz działania usprawniające infrastrukturę komunikacyjną.

14 i 15 czerwca 2018 roku w Ełku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Transportu Związku Miast Polskich.

W pierwszym dniu obrady odbywały się w Parku Naukowo-Technologicznym. Spotkanie otworzył Michał Kwiatkowski z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ełku. Następnie Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku dokonał charakterystyki społeczno-gospodarczej miasta, omówił działalność Parku Naukowo-Technologicznego oraz regionalne i miejskie inwestycje transportowe. Zaprezentowany został krótki film promujący miasto (załącznik 1).

Krzysztof Wilczyński z Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku przedstawił regionalne inwestycje transportowe: Rail Baltica oraz Via Baltica oraz układ sieci komunikacyjnych północno-wschodniego regionu Polski (załącznik 2). Następnie członkowie Komisji dyskutowali nad lokalnymi uwarunkowaniami realizacji inwestycji drogowych (m.in. dotyczących współpracy z regionalnymi oddziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Rozmawiano także o transporcie miejskim, w tym o bezpłatnych przejazdach. W ostatnim wystąpieniu w tej części obrad Michał Kwiatkowski przedstawił historię, sytuację bieżącą oraz perspektywy rozwoju Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ełku (załącznik 3).

W drugiej części pierwszego dnia obrad członkowie Komisji zwiedzili muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej oraz przejechali trasą Ełk – Sypitki – Ełk.

Podczas drugiego dnia posiedzenia Komisji podstawowym tematem dyskusji był rozwój transportu rowerowego w miastach. Omawiano funkcjonujące w miastach systemy rowerów miejskich oraz inwestycje dotyczące tras rowerowych. Daniel Michalski z firmy Roovee S.A. przedstawił współdzielony system rowerów, który dzięki zastosowaniu technologii lokalizacji GPS, GSM oraz czujnikom ruchu pozwala rozpocząć i zakończyć jazdę w dowolnym miejscu wyznaczonym przez administratora.

Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili najciekawsze miejsca w Ełku.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 6 i 7 września 2018 roku w Gdyni.

Paweł Krawczyk