Z Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich
Zagadnienia związane z tworzeniem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) były głównym tematem kolejnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich, które odbyło się 16 września br. w Chełmnie.
Che_mno-kom._gospodarki_mieszkaniowej.jpg
fot. CHSIM Fb

W spotkaniu wzięli udział członkowie Komisji - przedstawiciele Poznania, Bydgoszczy, Ełku, Inowrocławia, Kozienic, Łodzi, Radomia, Tychów, Sopotu oraz gospodarza - Chełmna. 

Spotkanie podzielone było na trzy panele:

  1. Tworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, powierzenie zadań własnych gminy w zakresie zarządzania gminnym zasobem lokalowym, podstawy prawne (harmonogram działań w sprawie powołania SIM w Chełmnie, podstawy funkcjonowania CHSIM sp. z o.o. oraz jej schemat organizacyjny, zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, plany inwestycyjne).
  2. Inwestycje, prezentacja złożeń Chełmińskiej Dzielnicy Społecznej (stworzenie Chełmińskiej Dzielnicy Społecznej na bazie dawnej Jednostki Wojskowej 8 PSK w Chełmnie: etap 1 – uzbrojenie całego kompleksu i urządzenie części wspólnej, etap 2 – mieszkalnictwo, etap 2a – siedziba MOPS, etap 2b – siedziba CHSIM, etap 3 – klaster usług społecznych i zdrowotnych, centrum KUS – założenia programu funkcjonalno-użytkowego, prywatna część dzielnicy społecznej).
  3. Plan wykorzystania zasobu jako narzędzie pobudzenia rynku mieszkaniowego (założenia polityki mieszkaniowej i rozwoju przestrzennego miasta, podział zadań w ramach tej polityki, mierniki, plan wykorzystania zasobu nieruchomości).

Po prezentacji każdego z paneli obecni na spotkaniu członkowie Komisji mieli czas na zadawanie pytań oraz wymianę doświadczeń.

Kolejne spotkanie zaplanowano na koniec listopada 2022 roku.

Ewa Ziółkowska


POZOSTAŁE ARTYKUŁY