Wyszków - Nowy produkt turystyczny
Miasto przystępuje do prac koncepcyjnych dla drugiej części terenu parku kolejowego, gdzie ma powstać pierwsza na Mazowszu kolej lilipucia. O planach rozmawiano z przedstawicielami samorządowych władz Mazowsza i powiatu oraz organizacji turystycznych
Wyszków_3.jpg
fot. Arch. UM Wyszkowa

- Kolej na park, to z pewnością odważny pomysł, ale również projekt przygotowany na solidnych fundamentach. Jestem przekonany, że dzisiaj potrzeba nam właśnie takich projektów, które z jednej strony pokażą charakter i ducha miejsca, w którym powstają, a z drugiej staną się również nowym produktem naszego regionu. Bo Kolej na park to nowy produkt turystyczny w sercu Polski. Pierwszy tego typu park na Mazowszu – powiedział Grzegorz Nowosielski, burmistrz Wyszkowa, witając przybyłych na spotkanie gości.

W związku z przystąpieniem do realizacji pierwszej części projektu, w urzędzie odbyło się spotkanie z udziałem m.in.: członkini zarządu województwa Elżbiety Lanc, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabeli Stelmańskiej, dyrektor generalnej Urzędu Transportu Kolejowego Małgorzaty Kalaty, wicestarosty Leszka Marszała, eksperta ze Związku Miast Polskich, Przemysława Cichockiego, dyrektora Ardagh Glass S.A Patryka Grzempy, którym urzędnicy przedstawili szczegóły projektu Parku Kolejowego, zapraszając gości do zaangażowania się w jego realizację.

Przypomnijmy, że dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach Instrumentu Mazowsze dla równomiernego rozwoju, w wysokości 4 mln zł, pierwsza część zadania wchodzi w etap realizacji. Obejmuje ona przebudowę części komunikacyjnej na terenie dworca PKS, uporządkowanie terenu zieleni, modernizację i nadanie nowych funkcji zakupionym przez gminę starym wagonom kolejowym oraz modernizację budynku stacji PKP.

Jednocześnie gmina przystępuje do kolejnego etapu inwestycji - prac koncepcyjnych dla drugiej części terenu. W Wyszkowie ma powstać pierwsza na Mazowszu kolej lilipucia. Park miejski, park edukacyjny i park rozrywki w jednym. Połączenie atrakcyjnego miejsca z miejscem posiadającym ogromny walor edukacyjny. Przybliżenie historii różnych branż przemysłu, zaczynając od mieszkańcom Wyszkowa najbliższym oraz historii rozwoju kolei. Utworzenie parku kolejowego będzie także formą rewitalizacji tych terenów, otwarcie ich na nowo z zachowaniem ducha, którym była kolej. (…) Chcemy nawiązać do naturalnych walorów i tradycji tego miejsca, jednoczenie nadając mu nowe, atrakcyjne funkcje i wygląd.

    Więcej informacji


    POZOSTAŁE ARTYKUŁY