Firmę Curulis – Doradztwo Samorządowe przeprowadziła analizę kosztów usług komunalnych w miastach powiatowych, opracowaną na podstawie danych z 339 jednostek. To już trzecia edycja tego rankingu.

Ranking dotyczy rocznych kosztów komunalnych, jakie obciążają statystyczną polską rodzinę w pięciu obszarach: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, komunikacja publiczna oraz strefy płatnego parkowania. 

W tegorocznym zestawieniu zwycięzcą zostało miasto Zambrów, z rocznymi wydatkami na usługi komunalne w wysokości 1.611 zł. Kozienice w tegorocznej edycji uplasowały się na miejscu drugim, z rocznymi kosztami na poziomie 1.734 zł. Rawa Mazowiecka, ze wzrostem kosztów na poziomie 0,99% zajęła trzecie miejsce, awansując z miejsca 7.

Na potrzeby trzeciej edycji rankingu Curulis opracowano model funkcjonowania przeciętnej polskiej rodziny, zakładając, że składa się ona z dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci, zajmuje mieszkanie o powierzchni 74 m2, używa rocznie 33,7 m3 wody na osobę i wytwarza taką samą ilość ścieków, przez 48 godzin w roku zajmuje w mieście płatne miejsce do parkowania, a każdy z jej członków 108 razy w roku korzysta z komunikacji publicznej.

Przeciętna 4-osobowa rodzina mieszkająca w mieście powiatowym, w 2020 r. najwięcej wyda na wodę i ścieki (43,21%), następnie na odbiór odpadów komunalnych (26,87%) oraz komunikację publiczną (26,62%). Opłata parkingowa i podatek od nieruchomości stanowią jedynie niewielki odsetek wszystkich kosztów. Roczne koszty w związku z dostawą wody i odbiorem ścieków wynoszą średnio 1.479 zł, natomiast za odbiór odpadów komunalnych rodzina poniesie w 2020 r. wydatek rzędu 920 zł. Kolejny rok z rzędu można zauważyć wyraźny wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych. W 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost opłat o 30,69% (+152 zł), natomiast w 2020 r. w stosunku do 2019 r. opłaty wzrosły aż o 41,76% (+271 zł).
Wyraźna tendencja zwyżkowa na przestrzeni lat występuje także w przypadku cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Rok do roku możemy mówić kolejno o 3%, a następnie 3,3% wzroście opłat. W pozostałych przypadkach, wzrost opłat ma charakter marginalny.

Średnie wydatki na usługi komunalne w miastach powiatowych wskazują na ogólną tendencję wzrostową, przy czym wydatki te rosną wraz ze wzrostem liczby ludności w mieście. Dopiero w miastach liczących więcej niż 200 tys. mieszkańców relacja ta ulega zmianie, co może świadczyć o pozytywnych efektach skali. Zestawiając średnie wydatki na usługi komunalne w miastach powiatowych, kształtujące się na poziomie 3.422 zł (średnie wydatki na usługi komunalne w 2019 r. wynosiły 3.002 zł) ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem netto w I kwartale 2020 roku wynoszącym około 3.847 zł, miesięczny dochód rozporządzalny przeciętnej rodziny (2 osoby dorosłe) wynosi około 7.408 zł.

Ranking do pobrania w załączeniu.