Podczas posiedzenia Zespołu parlamentarnego ds. uzdrowisk 21 lutego br. rozmawiano na temat sytuacji gmin uzdrowiskowych w kontekście wygasających uprawnień związanych ze statusem uzdrowiska.

Miasta uzdrowiskowe muszą co parę lat przedstawić audyt dotyczący ich funkcjonowania, który jest potem analizowany przez resort zdrowia. Status gminy uzdrowiskowej otrzymuje się bezterminowo, ale mają one obowiązek przedkładać co parę lat audyt. Na 45 gmin uzdrowiskowych 34 złożyło już audyt. Wnioski z oceny mają być w tym kwartale.

Obecny na posiedzeniu Zespołu parlamentarnego ds. uzdrowiska przedstawiciel ZMP zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o życzliwe potraktowanie oceny powietrza w gminach uzdrowiskowych, co spotkało się z pozytywną reakcją ze strony resortu. Są bowiem takie gminy, które mają z tym problem, bo smogu nie da się zatrzymać na granicach gmin. Wystąpił też z prośbą o popieranie we współpracy z MŚ inicjatyw dodatkowego wsparcia dla gmin uzdrowiskowych. Warto również wprowadzić w tych gminach rozwiązania dotyczące strefy płatnego parkowania, aby gminy te mogły wprowadzać ograniczenia parkowania, szczególnie w strefie A.

Należy poza tym rozwiązać wciąż istniejący problemem z azbestem. Rozwiązaniem mogłoby być kompleksowe uruchomienie środków z funduszy ochrony środowiska na ten cel. - Ogólnie trzeba zwiększyć nakłady na uzdrowiska. Obecnie największym problemem gmin uzdrowiskowych są tzw. niedojazdy (kuracjusze biorą skierowania, ale nie przyjeżdżają). Jest to szczególnie uciążliwe dla małych uzdrowisk. – mówił Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych. - Trzeba by znaleźć rozwiązanie dyscyplinujące pacjentów.