W pięciu ukraińskich miastach od 13 do 23 lutego odbywają się warsztaty w ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”.

Polsko-norweskie wsparcie dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie
Warsztaty na Ukrainie – wymiana doświadczeń i praktyka

W pięciu ukraińskich miastach trwają warsztaty w ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”. Cykl dwudniowych spotkań rozpoczął się 13 lutego w Tarnopolu, a zakończy 23 lutego w Korosteniu. W warsztatach uczestniczą także przedstawiciele Polski i ekspertka z Norwegii, dzieląc się doświadczeniami.

Wspólna praca polskich, ukraińskich i norweskich partnerów w projekcie „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie” objęła kolejny element. W pięciu ukraińskich miastach Tarnopol, Winnica, Biała Cerkiew, Zhytomir i Korosten, które były uczestnikami projektu po stronie ukraińskiej, odbywają się dwudniowe warsztaty. Ich celem jest przekazanie wypracowanej w trakcie trwania projektu wiedzy i doświadczeń możliwie jak najszerszej liczbie pracowników samorządów ukraińskich, w warunkach warsztatu.
W każdym przewidziano udział ekspertów ukraińskich (z zakresu kwestii prawnych i energoefektywności), przedstawicieli Polski oraz ekspertki z Norwegii, którzy prezentują dobre praktyki z zakresu energoefektywności, PPP i modelu ESCO. Omawiane jest również studium przypadku, wypracowane w ramach projektu dla miasta Biała Cerkiew - kompleksowe opracowanie prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne oraz analizy przedrealizacyjne dla przedsięwzięcia w zakresie kompleksowej termomodernizacji zespołu budynków publicznych, z udziałem partnera prywatnego (PPP) w formule ESCO, wykonane przez polsko-ukraińsko-norweskie konsorcjum doradców. W każdym z miast uczestnicy odwiedzają również obiekty objęte projektami z zakresu energoefektywności.
W poszczególnych warsztatatach uczestniczy ok. 20 przedstawicieli samorządów ukraińskich.

Każdy z elementów projektu to promocja działań z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej, w modelu PPP, w formule ESCO. Zarówno w Polsce, jak i u naszego wschodniego sąsiada istnieją przykłady realizacji inwestycji według takiego wzorca i dobre doświadczenia, które mogą być upowszechniane i służyć trójstronnej wymianie doświadczeń.

O polskich doświadczeniach w Tarnopolu mówił Bartosz Korbus, z Instytutu PPP, w Winnicy Michał Liżewski, prawnik, który był koordynantorem polsko-ukraińsko-norweskiego konsorcjum, pracującego nad przygotowaniem modelowej dokumentacji dla miasta Biała Cerkiew. Gościem warsztatu w Białej Cerkwi jest naczelnik Wydziału Infrastruktury, w UM Ostrowca Świętokrzyskiego. W kolejnych warsztatach w Żytomierzu i Korosteniu uczestniczyć będzie Piotr Grubek, wiceburmistrz Kobyłki.
Ukraińscy i polscy uczestnicy warsztatów mają również okazję poznać wieloletnie doświadczenie norweskie, które prezentuje ekspertka Elin Grete Budal.