Prezydent Warszawy powołał pełnomocniczkę ds. równego traktowania. Będzie ona działać m.in. na rzecz równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym osób mieszkających w Warszawie.

Rafał Trzaskowski powierzył funkcję pełnomocniczki ds. równego traktowania Karolinie Zdrodowskiej, dyrektorce koordynatorce ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Prezydent uznał, że w sytuacji, kiedy zwiększa się różnorodność Warszawy ważne jest powołanie pełnomocniczki ds. równego traktowania, która będzie prowadziła działania na rzecz równych szans i przeciwdziałania dyskryminacji. O utworzenie tego stanowiska w mieście upominały się też organizacje pozarządowe zrzeszone w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. równego traktowania. Działania pełnomocniczki oparte będą na przyjętej w kwietniu przez Radę Warszawy Polityce różnorodności społecznej m.st. Warszawy oraz na „Deklaracji – Warszawskiej polityce miejskiej na rzecz społeczności LGBT+”.

- Na Warszawie spoczywa obowiązek dbania o potrzeby wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Jako miasto cenimy solidarność rozumianą jako gotowość do podejmowania działań na rzecz innych i dobra wspólnego. Dlatego powołałem pełnomocniczkę ds. równego traktowania i powierzyłem to zadanie pani Karolinie Zdrodowskiej. Musimy wzmacniać działania na rzecz zapewnienia równych szans rozwoju dla wszystkich – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Powołanie pełnomocniczki to element działań miasta w zakresie tzw. społecznej inkluzywności, przeciwdziałania dyskryminacji i wsparcia różnorodności społecznej. Właśnie teraz, kiedy w Warszawie mieszka coraz więcej migrantów, migrantek, uchodźców i uchodźczyń, jest to bardzo potrzebne.